Hållbarhet

De Globala Målen är en gemensam arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna år 2030. Målen gäller alla länder och är en färdplan för den globala insatsen för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling handlar om att ta hand om behoven hos människor som lever idag, utan att förstöra kommande generationers möjligheter att tillgodose deras behov. Dalarna Science Park ställer sig självklart bakom Agenda 2030 och hållbarhetsaspekten är något som genomsyrar hela vår verksamheten.

Hållbarhet

De Globala Målen är en gemensam arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna år 2030. Målen gäller alla länder och är en färdplan för den globala insatsen för en hållbar utveckling. Dalarna Science Park ställer sig självklart bakom Agenda 2030 och hållbarhetsaspekten är något som genomsyrar hela vår verksamheten.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet. Några kontaktpersoner hittar du längre ner på sidan.

Smarta hållbara metoder för företag

Nu ska små och medelstora företag bli mer konkurrenskraftiga genom att integrera hållbarhet i sina verksamheter. Gemensamma processer, metoder och verktyg ska få ett stort antal företag att bidra till en hållbar utveckling. Dalarna Science Park är ansvariga för projektet smarta metoder för hållbarhet i inkubatorbolag.

Projektet är en samverkan mellan BizMaker i Sundsvall, Krinova Incubatur & Science Park i Kristianstad, Stockholm Innovation & Growth AB (STING), Swedish Incubators & Science Parks (SISP), Allies AB, Falu Energi och Vatten, Länsstyrelsen Dalarna och Borlänge Energi. Finansiering kommer från Vinnova, Länsstyrelsen Dalarna, Falu Energi & Vatten samt Borlänge Energi.

Läs mer om projektet

EcoINSIDE

Det här EU Interreg-projektet syftar till att öka samverkan och kunskapsöverföring mellan starka forskningsmiljöer, företag och offentliga aktörer inom; solenergi och energisystem, hantering av restresurser samt bärkraftigt byggande. Detta ska i sin tur leda till nya affärsidéer, forskningsprojekt, innovationer och arbetstillfällen.

Läs mer om projektet ecoINSIDE

Sustainability Bootcamp

Med anledning av Covid-19 är arrangemanget framflyttat till september 2020. Den 2 april genomfördes Pre Sustainability Bootcamp med 50 deltagare digitalt under en introduktion inför hösten.

I september kommer de globala hållbarhetsmålen att utforskar djupare tillsammans med andra briljanta hjärnor. Du får också tillgång till experter inom området och stöd att utveckla ditt redan påbörjade hållbarhetsarbete eller stöd för att komma igång. Oavsett var du befinner dig, så kommer du att få en mängd kunskap och verktyg.

Sustainability Bootcamp arranggeras av Dalarna Science Park, Coompanion, ALMI och EcoINSIDE.

Läs med om Sustainability Bootcamp

Klimatsmart på 30 dagar

Under hösten 2019 deltog vi i Breakit Impact Challenge för att bli mer klimatsmarta på 30 dagar. Varför är vi med? Vi tror nämligen att entreprenörer och företag kan bidra till en positiv förändring för vår utsatta jord – och påverka den till det bättre. Vi tror också att det går att göra med (relativt) enkla medel. Bara viljan finns där. Under utmaningen går man igenom sex områden, klimatsmarta resor, hållbar arbetsplats, gröna leverantörer, klimatmedveten affärsmodell och klimatkompensation. Desto fler företag som deltar desto snabbare når vi Agenda 2030.

Anmäl ditt företag till nästa omgång!

Läs mer om Breakit Impact Challenge

Checklista för hållbara event

När du ska genomföra event eller konferens är här några goda råd och tips för att göra det hållbart och tillgänglighet för alla. Där alla har möjlighet att delta på lika villkor och med bästa tanke på klimat, miljö och etik.

Ladda ner checklista

Ann-Louise Larsson

Kommunikation/projektledare Smart City

070-695 62 92

Frida Vikström

Affärsutveckling och Finansieringslots

073-067 12 82

Anna Torsgården

Projektledare Regionalt Exportcenter/ Regional främjarsamverkan

070-577 99 57

Pasi Lampinen

Projektekonom

070-787 58 80

David Levrén

Projektledare Livsmedelsutveckling

070-360 44 03