Hållbarhet

Dalarna Science Park verkar för att hållbarhet ständigt ska genomsyra hela verksamheten och vara en del av allt vi gör. En hållbar utveckling är ett måste för Dalarna, Sverige och för världen och vi vill bidra till den utvecklingen på alla sätt vi kan. Hållbarhet är därför en naturlig och prioriterad del i alla våra utvecklingsprojekt och i vårt arbete med företag. Här nedanför kan du läsa mer om några av de insatser vi gör för att dra vårt strå till stacken.

Hållbarhet

De Globala Målen är en gemensam arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna till år 2030. Målen gäller alla länder och är en färdplan för en global insats för hållbar utveckling. Dalarna Science Park ställer sig självklart bakom Agenda 2030 och hållbarhetsaspekten är något som genomsyrar hela vår verksamhet.

Läs vår hållbarhetsstrategi

ISO 26000 – För en bättre värld

ISO 26000 är en internationell standard som fokuserar på organisationers sociala ansvar. Sverige har som första och enda land i världen ratificerat standarden för att inkludera FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er) i en självdeklaration. Dalarna Science Park var en av de första science parks i Sverige att bli verifierad enligt denna standard – ett kvitto och ett starkt bevis på att vi tar hållbarhet på allvar och systematiskt arbetar med det.

ISO 26000 egendeklaration

VERIFY Agency Swedens utvärdering och bedömning

Kom igång med hållbarhetsarbetet

Hållbarhet är mer aktuellt än någonsin och det kan kännas stort och att man inte vet i vilken enda man ska börja. Hur och på vilket sätt ska vi förändra vårt företag? Hållbarhet brukar beskrivas att det finns i tre dimensioner – ekologisk, social och ekonomisk. Alla tre delar är lika viktiga och behöver samspela med varandra. Så hur  börjar man då? Här har vi samlat våra sex bästa tips för att komma igång.

Sex tips för att komma igång med hållbarhetsarbetet

Advisory Board för kvinnors entreprenörskap

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder halkar vi efter vad gäller kvinnors företagande, samtidigt som forskning visar att företag med mixade team ofta blir mer lönsamma. För att möta behovet av förändring inom området har Dalarna Science Park satt ihop ett advisory board med personer från företag av olika storlek samt representanter från offentlig sektor, alla med ett gemensamt intresse att förbättra möjligheterna för kvinnor att driva och utveckla företag.

Syftet med advisory boardet är att undersöka och komma fram till vad som egentligen krävs för att vi ska få fler kvinnor att starta entreprenöriella verksamheter och ”skala up” dem. Vi på Dalarna Science Park ser med stor förväntan fram emot att få ta del av det som advisory boardet kommer fram till och förhoppningsvis locka ännu fler kvinnor till vårt verksamhet.

Vårt interna hållbarhetsarbete SPRING

Vi vill säkerställa att Dalarna Science Parks hållbarhetsarbete hela tiden utvecklas, därför har vi bildat den interna arbetsgrupp SPRING. Medlemmarna kommer från hela organisationen och arbetar med allt från Dalarna Science Parks interna hållbarhetsstrategi och klimatanpassade resepolicy till arrangemang av event med hållbarhet i fokus.

Arbetsgruppen samverkar också med andra aktörer gällande hållbarhet i olika regionala initiativ. För att komma i kontakt med SPRING-medlemmar, se kontaktuppgifter nedan.

Vill du läsa mer och få exempel på hur vi arbetar med hållbarhet i våra projekt och i företag kan du läsa mer i vårt artikelarkiv.

Länk till artiklar om hållbarhet

Anna Torsgården

Projektledare och hållbarhetsstrateg

070-577 99 57

Annelie Strömberg

Projektledare och hållbarhetsstrateg

0723-528367

Linnea Borgström

Hållbarhetsstateg och affärsutvecklare

076-167 26 10