Hållbarhet

De Globala Målen är en gemensam arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna år 2030. Målen gäller alla länder och är en färdplan för den globala insatsen för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling handlar om att ta hand om behoven hos människor som lever idag, utan att förstöra kommande generationers möjligheter att tillgodose deras behov. Dalarna Science Park ställer sig självklart bakom Agenda 2030 och hållbarhetsaspekten är något som genomsyrar hela vår verksamheten.

Hållbarhet

De Globala Målen är en gemensam arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna år 2030. Målen gäller alla länder och är en färdplan för den globala insatsen för en hållbar utveckling. Dalarna Science Park ställer sig självklart bakom Agenda 2030 och hållbarhetsaspekten är något som genomsyrar hela vår verksamheten.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet. Några kontaktpersoner hittar du längre ner på sidan.

Hållbart företagande med smarta metoder

Små och medelstora företag har med nya metoder utmanats att bli konkurrenskraftiga genom att integrera hållbarhet i sina verksamheter. Detta har gjorts genom projektet Smarta Metoder för Hållbarhet i inkubatorbolag, som nu är avslutat, men arbetet med att integrera hållbarhet i inkubatorbolag fortsätter.

Dalarna Science Park har drivit projektet ”smarta metoder för hållbarhet i inkubatorbolag”. Projektet har genomförts i samverkan mellan BizMaker, Krinova Incubator & Science Park, Stockholm Innovation & Growth AB (STING), Swedish Incubators & Science Parks (SISP), Allies AB, Falu Energi och Vatten, Länsstyrelsen Dalarna och Borlänge Energi. Finansierat från Vinnova, Länsstyrelsen Dalarna, Falu Energi & Vatten samt Borlänge Energi.

Läs mer om projektet

EcoINSIDE

Det här EU Interreg-projektet syftar till att öka samverkan och kunskapsöverföring mellan starka forskningsmiljöer, företag och offentliga aktörer inom; solenergi och energisystem, hantering av restresurser samt bärkraftigt byggande. Detta ska i sin tur leda till nya affärsidéer, forskningsprojekt, innovationer och arbetstillfällen.

Läs mer om projektet ecoINSIDE

Sustainability Bootcamp

I början av oktober genomförde företag och organisationer i Sustainability bootcamp  där de utmanade sig i hållbarhet. En aktivitet som arrangerades av Dalarna Science Park tillsammans med ecoINSIDE, Coompanion och Almi.

Tillsammans jobbade vi för att bidra till att uppnå FNs globala hållbarhetsmål. Bland annat inspirerade Spendrups hållbarhetschef Anna Lidström genom att berätta hur de aktivt arbetar inom bryggeribranschen för att vara hållbara ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Under våren 2020 genomfördes en Pre Sustainability Bootcamp med 50 deltagare digitalt.

Läs med om Sustainability Bootcamp

Klimatsmart på 30 dagar

Under hösten 2019 deltog vi i Breakit Impact Challenge för att bli mer klimatsmarta på 30 dagar. Varför är vi med? Vi tror nämligen att entreprenörer och företag kan bidra till en positiv förändring för vår utsatta jord – och påverka den till det bättre. Vi tror också att det går att göra med (relativt) enkla medel. Bara viljan finns där. Under utmaningen går man igenom sex områden, klimatsmarta resor, hållbar arbetsplats, gröna leverantörer, klimatmedveten affärsmodell och klimatkompensation. Desto fler företag som deltar desto snabbare når vi Agenda 2030.

Anmäl ditt företag till nästa omgång!

Läs mer om Breakit Impact Challenge

Checklista för hållbara event

När du ska genomföra event eller konferens är här några goda råd och tips för att göra det hållbart och tillgänglighet för alla. Där alla har möjlighet att delta på lika villkor och med bästa tanke på klimat, miljö och etik.

Ladda ner checklista

Ann-Louise Larsson

Kommunikation/projektledare Smart City

070-695 62 92

Frida Vikström

Affärsutveckling och Finansieringslots

073-067 12 82

Anna Torsgården

Projektledare Regionalt Exportcenter/ Regional främjarsamverkan

070-577 99 57

Pasi Lampinen

Projektekonom

070-787 58 80

David Levrén

Projektledare Livsmedelsutveckling

070-360 44 03