Dörren till världen

Dalarna Science Park är din dörr ut till världen. Vi stöttar dig i din internationella satsning – från idé till "closing the deal". Vi ställer våra världsomspännande nätverk och kontakter till ditt förfogande när du vill göra affärer på nya marknader och våra internationella rådgivare ger dig support när du vill utveckla din export, eller importstrategi.

image/svg+xml Jag vill veta mer!

Vårt nätverk består av kontakter i hela världen, Science Parks, innovationsorganisationer, inkubatorer, myndigheter och andra organisationer som är med oss i arbetet med att utveckla idéer, företag och regioner. 

Dags att satsa internationellt?

Idag suddas gränserna ut och företag som förr startat sin verksamhet på hemmaplan, gör det nu globalt utan omvägar. Att ta hela världens marknader med i sin planering, har inte bara fått större betydelse, det är ofta grundläggande för att företag ska lyckas även i Sverige.

På Dalarna Science Park har vi under många år jobbat med företag som vill ut i världen, och internationella företag som vill investera i Dalarna. Våra affärscoacher och internationella rådgivare kan snabba på och underlätta din internationella satsning genom kostnadsfri vägledning och tillgång till internationella affärskontakter.

Kontakta oss

Nätverket som öppnar världen för företagen

För mindre företag kan det vara ett stort steg att gå från att vilja växa internationellt till att verkligen göra det. På Dalarna Science Park är vi kontaktpunkter för världens största supportnätverk för små och mellanstora företag.

Som kontakt för Enterprise Europe Network (EEN) hjälper vi dig och ditt företag att hitta internationella affärspartners. Vi ger även rådgivning kring import och export, EU-finansiering och direktiv, IPR-frågor, eller annat som rör internationalisering och världens marknader.

Utländska företag söker svenska affärspartners

Inom Enterprise Europe Network får vi in många förfrågningar från utländska företag som söker svenska affärspartners. Via EEN match kan du själv göra egna sökningar efter möjliga affärssamarbeten i EEN’s databas

Vill du hålla dig uppdaterad om olika erbjudanden eller inbjudningar till seminarier/webbinarier? Följ oss på LinkedIn

Läs mer 

Smart City Sweden – nod Mitt

Smart City Sweden är en exportplattform som initierar samarbete mellan Sverige och andra länder gällande smarta och hållbara stadslösningar.

Dalarna Science Park är ansvarig för en av sex noder i Smart City Sweden. Hela ”nod Mitt” består av Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro och Västmanland. Noden arbetar med att kommunicera ”best practise” och koppla ihop företag/organisationer som kan dra nytta av ett samarbete med internationellt fokus.

Read more

Kontakter i världen

Dalarna Science Park har i över 30 år arbetat med att skapa goda relationer och kontakter världen över, för att Dalarnas företag och organisationer snabbt och enkelt ska kunna kontakta experter inom olika områden och på olika marknader.

Vi ingår i flera etablerade nätverk som t.ex. Enterprise Europe Network (EEN) och International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP), men har också mycket goda relationer med flertalet organisationer runtom Europa och övriga världen som jobbar med att stötta företag, forskning och innovation på olika sätt.

Behöver du en forskarpartner inom ett specifikt område, en leverantör av en specialdesignad produkt, eller en distributör av din produkt? Du kanske vill veta mer om möjligheterna eller behöver råd om lagar och regler i ett annat land.  Då har vi på Dalarna Science Park nätverk och kontakter som underlättar ditt sökande.

För företag och organisationer är världen aldrig längre bort än Dalarna Science Park.

Läs mer

Marie Ericson

Projektledare Enterprise Europe Network

070-621 12 46

Pernilla Löfling

Projektledare Green Tech 2.0

073-095 75 75

Patricia Eresjö

Internationell affärsrådgivare Enterprise Europe Network, projektansvarig It's4Women & Exportarena Dalarna

070- 627 00 82

Ann-Louise Larsson

Projektledare BSI4Women

070-695 62 92