Internationellt

Erbjuder processer för att stötta entreprenörer att hitta nya internationella affärssamarbeten. Att skapa direkt affärsnytta för små och medelstora företag i regionen genom ett stort internationellt kontaktnät. Som en science park är vi också en del av ett nationellt och internationellt innovationssystem för kunskapsutbyte och samarbete.

image/svg+xml Boka ett möte

Dags att satsa internationellt?

Vårt arbete handlar om att skapa direkt affärsnytta för små och medelstora företag i regionen. Bland annat bidrar vi med internationella kontakter genom våra internationella nätverk och insikter om olika affärskulturer. Som en science park är vi också en del av ett nationellt och internationellt innovationssystem för kunskapsutbyte och samarbete.

Då globalisering och internationalisering har fått allt större betydelse och gränser mellan regioner suddas ut. Detta ger företag nya möjligheter att arbeta med kommunikation, handel och marknadsföring. Exportförsäljning blir allt viktigare för näringslivets tillväxt och lönsamhet i en globaliserad ekonomi.

Är du nyfiken på vad vi kan erbjuda dig och ditt företag? Boka ett möte med oss idag.

Boka ett möte

Nätverket som tar Europa till företagen

För mindre företag kan det vara ett stort steg att gå från att vilja växa internationellt till att göra verkstad av det. Som företagare i vår region kan du dra nytta av följande kostnadsfria tjänster:

  • Internationella affärskontakter
  • Matchmaking och företagsresor
  • Information och rådgivning
  • Service vid teknik- och forskningssamarbeten

Utländska företag söker svenska affärspartners

Inom Enterprise Europe Network får vi in många förfrågningar från utländska företag som söker svenska affärspartners. Via EEN match kan du själv göra egna sökningar i Enterprise Europe Networks databas.

Vill du hålla dig uppdaterad och bli inbjuden till våra seminarier, klicka här. Eller följ oss på Facebook.

Läs mer 

Smart City Sweden – nod Mitt

Smart City Sweden är en exportplattform som initierar samarbete mellan Sverige och andra länder gällande smarta och hållbara stadslösningar.

Dalarna Science Park är ansvarig för en av sex noder i Smart City Sweden. Hela ”nod Mitt” består av Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro och Västmanland. Noden arbetar med att kommunicera ”best practise” och koppla ihop företag/organisationer som kan dra nytta av ett samarbete med internationellt fokus.

Read more

Kontakter i världen

Vi har verktyg och metoder för att arbeta med internationalisering som skapar direkt affärsnytta. Värdefulla internationella kontakter och nätverk finns tillgängliga för företag som vill utvecklas på en global marknad. 

Globalisering och internationalisering har fått allt större betydelse. Gränser mellan regioner suddas ut och företag har nya möjligheter genom dagens sätt att arbeta med kommunikation, handel och marknadsföring. Exportförsäljning blir allt viktigare för näringslivets tillväxt och lönsamhet i en globaliserad ekonomi.

Vårt arbete handlar om att skapa direkt affärsnytta för små och medelstora företag i regionen. Bland annat bidrar vi med internationella kontakter och insikter om olika affärskulturer. Som en science park är vi också en del av ett nationellt och internationellt innovationssystem för kunskapsutbyte och samarbete.

Läs mer

Marie Ericson

Projektledare Enterprise Europe Network

070-621 12 46

Erika Hinz

Ekonomichef och projektstrateg

070-557 77 67

Patricia Eresjö

Kommunikatör & Internationell Affärsrådgivare Enterprise Europe Network

070- 627 00 82

Stefan Jansson

Chef Forskning & Innovation, Koordinator VANGUARD

072-200 76 35

Xina Liu Lang

Projektkoordinator Kina

072-039 01 72

Ann-Louise Larsson

Smart City Sweden, nod mitt

070-695 62 92