Pågående projekt

Dalarna Science Park driver ett flertal utvecklingsprojekt inom vår projektarena. Vi samverkar med andra aktörer och alla projekt ska leda till regional utveckling, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Våra fokusområden är innovation, hållbarhet och internationalisering.

Dalarna High-tech Lab Arena – Dalarna Science Park har tillsammans med IUC Dalarna, Högskolan Dalarna, Materiex och CSI Nordic utrett förutsättningarna för att skapa en materialtekninsk arena, i förstudien High-tech Lab Arena.

Resurseffektiv Industriell Omställning Dalarna
Projektet ska ge företag större förutsättningar att hantera den gröna och digitala omställningen inom tillverkningsindustrin i Dalarnas små och medelstora företag.

Inkubator Dalarna INDA  – Inkubator Dalarna ska erbjuda innovativa nya företag en av Sveriges vassaste inkubatorer. Dalarna Science Parks Inkubator ska bidra till att fler vågar starta företag i Dalarna inom nya områden och branscher.

Akademinära Innovation Dalarna  – Ska genomföra riktade aktiviteter för att fler nya innovativa idéer ska fångas upp hos Högskolan Dalarna för fortsatt utveckling.

Hållbar Innovativ Tillväxt – Ett innovationsprogram som riktar sig till befintliga regionala små och medelstora företag. Projektets syftet är att öka förmågan till omställning under och efter pandemin. Det övergripande målet är att företag i Dalarnas näringsliv har stärkt sin konkurrenskraft och förmåga att identifiera och möta omvärldsförändringar genom innovation och omställning.

Livsmedelsinnovation Dalarna  – Ska stötta livsmedelsföretag som vill utveckla nya produkter och erbjudanden som möter kundernas efterfrågan på hållbara livsmedel.

Cirkulära industriaccelerator – Nya innovativa start-ups med idéer på hur produkter kan skapas utifrån Dalarnas identifierade restprodukter.

Klimatneutrala Borlänge – Mot ett klimatneutralt Borlänge 2030.

Circular Bioeconomy Arena –  Ett Interreg Sverige Norge projekt där små och medelstora företag ska genom att innovera cirkulära produkter och tjänster från den skogliga bioekonomin öka sin konkurrenskraft.

BSI_4Women – Ska stödja entreprenöriella förmågor hos ukrainska kvinnor på flykt och därmed öka möjligheter till egen försörjning och utveckling.

Mighty – Mighty är en europeisk digital innovationshub (EDIH) som stödjer små och medelstora företag inom tillverkande industri och offentlig sektor att utvecklas inom digitalisering. Ett samverkansprojekt som sker i samverkan mellan RISE, Propell, Sandbacka Science Park, Compare och Dalarna Science Park.

The Swedish Wool Initiative Nu kraftsamlar 20 fårägareföretag och forskare för att särskilt fokusera på insamling av ull i Dalarna med omnejd. Målet är att omvandla svensk ull till en värdefull och hållbar råvara inom bygg, möbler, modeoutdoor och heminredning. Projektet är en uppföljning av The Swedish Wool Initiative och leds av Axfoundation tillsammans med
Dalarna Science Park.
 

 

Läs om våra tidigare projekt