Pågående projekt

Dalarna Science Park driver ett flertal utvecklingsprojekt inom vår projektarena. Vi samverkar med andra aktörer och alla projekt ska leda till regional utveckling, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Våra fokusområden är innovation, hållbarhet och internationalisering.

Innovation

Vi driver en antal projekt som främjar innovation. Det kan vara att nya innovativa idéer eller att öka innovationsgraden bland företagen i Dalarna.

Inkubator Dalarna INDA  – Inkubator Dalarna ska erbjuda innovativa nya företag en av Sveriges vassaste inkubatorer. Dalarna Science Parks Inkubator ska bidra till att fler vågar starta företag i Dalarna inom nya områden och branscher.

Akademinära Innovation Dalarna  – Ska genomföra riktade aktiviteter för att fler nya innovativa idéer ska fångas upp hos Högskolan Dalarna för fortsatt utveckling.

Hållbar Innovativ Tillväxt – Ett innovationsprogram som riktar sig till befintliga regionala små och medelstora företag. Projektets syftet är att öka förmågan till omställning under och efter pandemin. Det övergripande målet är att företag i Dalarnas näringsliv har stärkt sin konkurrenskraft och förmåga att identifiera och möta omvärldsförändringar genom innovation och omställning.

Livsmedelsinnovation Dalarna  – Ska stötta livsmedelsföretag som vill utveckla nya produkter och erbjudanden som möter kundernas efterfrågan på hållbara livsmedel.

 

Hållbarhet

Vi driver ett antal regionala utvecklingsprojekt som handlar om skog, industri och hur man ska ta till vara reströmmar.

BioInno – Skoglig Bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland, Bioinno, handlar om att Värmland och Dalarna ska samarbeta för att hjälpa skogsbaserade innovationer ut på marknaden.

Smart Industri 2.0 – Ett samarbetsprojekt mellan Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg med syftet är att skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag.

Focus Industry Spets – Ska stärka näringslivets innovationsförmåga och omställningstakt. Insatserna är fokuserade på industrin i Norra Mellansverige, det vill säga Gävleborg, Dalarna och Värmland.

Industriaccelerator – Nya innovativa start-ups med idéer på hur produkter kan skapas utifrån Dalarnas identifierade restprodukter.

Klimatneutrala Borlänge – Mot ett klimatneutralt Borlänge 2030.

Attraktiv industriregion – Gemensamma verktyg för att marknadsföra Dalarna.

Internationalisering

BSI_4Women – Ska stödja entreprenöriella förmågor hos ukrainska kvinnor på flykt och därmed öka möjligheter till egen försörjning och utveckling.

Green Tech 2.0 – Ett europeiskt nätverk som knyter samman gröna teknikkluster från Estland, Litauen, Finland, Polen och Sverige.