Tävla med din idé i Dalarnas största idétävling!

Årets upplaga av Jagharenidé.nu pågår 1-30 april 2024!

Vinn 20 000 kronor för att utveckla din idé och 6 månaders coachning!

Jagharenide.nu är en idétävling som arrangeras av Dalarna Science Park i samarbete med Sparbanksstiftelsen i Dalarna. Vi vill att fler människor ska ta det första steget till att förverkliga sina idéer. 

Syftet med tävlingen är att främja entreprenörskap och innovativa idéer i Dalarna.

 

Så här bedömer juryn din idé

Hur nyskapande är idén?

Bedömning efter graden av hur nyskapande idén är. Är produkten, tjänsten eller metodiken något nytt som inte finns idag? Är idén en vidareutveckling av något befintligt? Finns det en ny infallsvinkel?

Vilket värde skapar produkten eller tjänsten för användaren?

Bedömning av det värde och nytta en kund/användare kan få ut av produkten eller tjänsten. Hur skapar idén nytta för samhälle, företag eller individer? Möter idén de nuvarande eller framtida behoven i samhället?

Finns det potential för idén att växa?

Bedömning av om det finns potential för produkten eller tjänsten att växa på marknaden.

Hur hållbar är idén?

Bedömning av hur väl idén tar ansvar för dess påverkan på samhället ur ett socialt, ekonomiskt eller ekologiskt perspektiv; hur idén tillfredsställer människors behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Läs mer och inspireras här.

Vanliga frågor och svar

När pågår tävlingen?

Tävlingen pågår 1-30 april 2024.

Vem kan tävla?

Tävlingen är öppen för både privatpersoner och företag. För att tävla ska du ha fyllt 18 år samt bo och verka i Dalarna.

Hur lämnar jag in min idé?

Genom att fylla i och skicka in tävlingsformuläret som öppnar 1 april.

Finns det någon risk att någon stjäl min idé?

Nej. Din idé är trygg hos oss. De som hanterar och bedömer din idé lyder under sekretessavtal.

Vad händer när jag skickat in mitt bidrag?

Alla tävlingsbidrag bedöms av juryn som arbetar under sekretess. När processen är klar kommer alla tävlande att kontaktas. Vinnarna presenteras våren 2024.

Kan jag skicka in flera bidrag?

Alla tävlande får skicka in ett eller flera bidrag.

Vad har jag möjlighet att vinna?

Tre vinnare tilldelas pris för bästa idé.
Första pris: Coachning i form av en plats i Dalarna Science Parks företagsinkubator i 6 månader och ett stipendium på 20 000 kr för utveckling av idén.
Andra pris: Coachning i form av en plats i Dalarna Science Parks företagsinkubator i 3 månader.
Tredje pris: 18 timmar coachning.

Vad krävs för att vinna tävlingen?

Idén bedöms enligt bedömningskriterierna. Du hittar dem här ovanför.

När kan vinsten användas?

Vinsten kan användas från dess att vinnande bidrag presenteras och upp till 6 månader framåt.

Kommer tävlingsbidraget att visas för andra?

Den information du delger oss behandlas enligt instruktion i formuläret. Vinner du kan din idé komma att synliggöras genom digitala kanaler och nyhetsmedia. Allt sker i samråd med dig.

Förbered ditt bidrag så går det lätt att fylla i tävlingsformuläret

Här kan du se de frågor som ställs i tävlingsformuläret, så att du som vill har möjlighet att förbereda dina svar innan formuläret öppnar. Tävlingsformuläret öppnar 1 april 2024.

Idébeskrivning

Här hittar du frågor som hjälper dig att beskriva din idé:
– Vilka problem löser idén eller vilka behov fyller den för en kund eller användare?
– Hur löser företag och människor problemet idag? Vad är unikt eller annorlunda med er lösning?
– Vilken nytta har er idé för kunden?
– Vilka andra lösningar finns på marknaden? Vilka fördelar har idén om man jämför med andra liknande lösningar?

Har du undersökt om det finns intresse och betalningsvilja för din idé?

Om ja, beskriv hur ni kom fram till det.

Är du ensam eller är ni flera som jobbar tillsammans med idén?

En framgångsfaktor för att komma vidare med sin idé är att bygga ett team kring den. Ensam är sällan starkast när man vill utveckla en idé för att kanske i framtiden komma ut med sin produkt/tjänst på en marknad.

Har du/ni tagit hjälp av någon extern partner?

Har du varit i kontakt med någon aktör som stöttar företag för att diskutera din idé? Exempelvis Almi, en bank, ett näringslivskontor i din kommun etc för att få hjälp?

Är din idé närliggande till det du/ni jobbar med?

Vissa anställningsavtal kan reglera idéer som är kopplade till din anställning på ett företag. Är du fri att utveckla och nyttja idén?

Har du tänkt skydda/patentera idén?

Ett företags immateriella tillgångar (exempelvis en logotyp, ett patent, ett kundregister eller en affärsmetod) kan utgöra så mycket som 90% av ett företags värde. Att skydda sin idé eller sina tillgångar kan vara avgörande för ett bolags framgång.

Vilka hållbarhetsvärden kan din/er idé tänkas bidra till?

* Tips! Globala målen: www.globalamalen.se

För dig som vill ligga steget före – börja skissa på din idé!

Här hittar du en nedladdningsbar PDF som du kan fylla i och spara digitalt, eller printa ut!

Obs! Glöm inte att skicka in ditt tävlingsbidrag via formuläret senast den 30 April 2024.

Medfinansiärer

Jag har en idé i Dalarna arrangeras med stöd från


Jacob Ode

Affärsutveckling

076- 096 15 20

Felicia Dakkour

Affärsutveckling

076- 142 10 25

Jag vill tävla!

Var med och tävla genom att fylla i tävlingsformuläret.

Läs mer