Klimatneutrala Borlänge

Mot ett klimatneutralt Borlänge 2030

Borlänge är en del i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030

Borlänge kommun var en av de 23 kommuner som signerade avsiktsförklaringen om klimatkontrakt i slutet av 2021 och Dalarna Science Park ingår i innovationsteamet för att påskynda omställningen.   Vi tar oss an utmaningen att nå målet ett klimatneutralt och hållbart Borlänge år 2030.

Borlänge Kommun är samordnande för arbetet inom projektet Klimatneutrala Borlänge 2030 och har till sin hjälp ett stort antal aktörer i närområdet, däribland Borlänge Energi, Högskolan Dalarna, Dalarna Science Park och 2047 Science Center som tongivande och drivande parter. Övriga organisationer som kommer att bidra i arbetet är SSAB, IKEA, IK Brage, Tunabyggen, Hushagen, Maserfrakt Bilmetro och Rolf Ericsson Bil.  Även fem myndigheter har signerat klimatkontrakt för omställning och där finns t ex Trafikverket tillsammans med Tillväxtverket, Vinnova m fl.

Klimatneutrala Borlänge 2030 syftar till att skapa samverkansformer, processer och metoder för att möjliggöra de förändringar som krävs för att lyckas med klimatomställningen. Arbetet kommer att kretsa kring ett innovationsteam, en bred plattform för samverkan och medborgarengagemang. Till det finns en portfölj med satsningar för klimatneutralitet. Arbetet handlar om att stärka Borlänge – en relativt liten stad med tung industri – att bli en föregångare nationellt och i Europa.

Läs mer på Klimatneturala Borlänges webbplats

 

Hållbara städer med klimatomställning  

Vi, alla, måste arbeta snabbare och tillsammans för att nå FN:s mål enligt Paris-avtalet från 2015: att hålla ökningen av medeltemperaturen på jorden under 1,5 grader. För att kunna genomföra de genomgripande förändringar som krävs behöver vi utforska andra sätt att arbeta på, på alla nivåer i samhället.  I december 2021 signerade kommuner och myndigheter klimatkontrakt och avsiktsförklaringar för klimatomställning till klimatneutrala städer år 2030.  Borlänge kommun var en av de 23...

Läs mer

Hur gör man en industristad klimatneutral?

Hur gör man en industristad som Borlänge klimatneutral? Den frågan ska nu ett innovationsteam bestående av näringsliv, organisationer och föreningar hitta nya innovativa lösningar på. Dalarna Science Park kommer att leda den del av projektet som handlar om innovationer, där ett team gemensamt ska ta fram nya lösningar och förslag på hur Borlänges klimatpåverkan kan minska. I innovationsteamet finns representanter från Borlänge kommun, Borlänge Energi, Högskolan Dalarna, 2047 Science Center,...

Läs mer

Anna Torsgården

Projektledare och hållbarhetsstrateg

070-577 99 57

Ann-Louise Larsson

Projektledare Viable Cities, Attraktiv Industriregion, Smart City Sweden

070-695 62 92