Är ett klimatsmart samhälle ekonomiskt hållbart och för vem?

Är ett klimatsmart samhälle ekonomiskt hållbart och för vem?

2022-09-21 kl. 15.00 - 16.30

Online, via Zoom

21

sep

Varmt välkommen till en öppen föreläsning i samarbete med Rättighetscentrum och Högskolan Dalarna.

Thomas Hahn är docent i ekologisk ekonomi vid Stockholm Resilience Centre. Han är lärare och forskare med fokus på hur hela ekonomin kan ställas om för att bli både klimatsmart och inkluderande. En klimatomställning som inte kompenserar låginkomsttagare blir omöjlig att genomföra. Modeller och styrmedel för en ny hållbar ekonomi presenteras och diskuteras.

Delta digitalt via Zoom: https://du-se.zoom.us/j/63293223954