Cirkulär ekonomi anses utmana våra konsumtionsmönster – hur påverkar det ett införande av cirkulär ekonomi i Sverige?

Cirkulär ekonomi anses utmana våra konsumtionsmönster – hur påverkar det ett införande av cirkulär ekonomi i Sverige?

2022-11-30 kl. 15.00 - 16.30

Digitalt via Zoom

30

nov

En öppen föreläsning med Linda Hagman om cirkulär ekonomi och görs i samarbete med Rättighetscentrum Dalarna och Högskolan Dalarna.

Linda Hagman är disputerad i industriell miljöteknik vid Linköpings Universitet och är knuten till till Ignite Sweden, som bla skapar möten mellan start-ups och storföretag.

En cirkulär ekonomi innebär bland annat att vi bryter mönstret i ett slit-och-slängsamhälle och istället tar till vara och sköter om våra resurser i större utsträckning.

Föreläsningen kommer gå igenom grunderna kring begreppet cirkulär ekonomi, ge exempel på olika sätt att nå ett mer cirkulärt samhälle, och fundera över vad som behövs av olika aktörer.

Delta via Zoom: https://du-se.zoom.us/j/63293223954