Energi- och klimatseminarium

Energi- och klimatseminarium

2017-05-16 kl. 09:00 - 16:00

Klockargården, Tällberg

16

maj

Energimyndighetens framtidsstudie – Fyra framtider är en startpunkt för en modern energidialog som tar ett helhetsgrepp, har samhällsperspektiv och visar vikten av att hamna rätt i omställningen till ett hållbart energisystem.

Ta chansen att höra om, uppleva och diskutera fyra olika möjliga framtidsutvecklingar. Utifrån de fyra olika framtiderna kan vi sedan inleda en inspirerande dialog om vart vi är på väg och vad det får för konsekvenser.

Seminariet är ett första steg i en dialog kring målbilder gällande samhällsutvecklingen i länet, med fokus på energi och klimat. Seminariet vänder sig till dig som är verksam inom såväl privat som offentlig eller ideell sektor och som exempelvis jobbar med strategiska frågor, upphandling och inköp, miljö- och energifrågor eller som förtroendevald, men även till dig som helt enkelt har ett intresse för hållbar utveckling.

Kostnad: 500 kr (exkl. moms) per person inklusive måltider.
Studenter: 250 kr (exkl. moms) per person, ange kod: Student
Medlemmar i ideella organisationer med tydlig koppling till energi- och klimatområdet:
250 kr (exkl. moms) per person, ange kod: Ideell (max 5 med reducerad kostnad per organisation)

Sista anmälningsdag 10 maj.

Anmäl dig här

Dalarna Science Park är medarrangör vid detta seminarium.

Frågor:
Maria Saxe, Länsstyrelsen Dalarna, maria.saxe@lansstyrelsen.se,  tel. 010-225 03 03
Anna Lindström, Region Dalarna, anna.lindsrom@regiondalarna.se, tel 023–77 70 19