EU’s regelverk för miljömässiga investeringar började gälla juli 2021 – men hur många känner till det?

EU’s regelverk för miljömässiga investeringar började gälla juli 2021 – men hur många känner till det?

2023-03-22 kl. 15.00 - 16.30

Online, via Zoom

22

mar

En öppen föreläsning med Maria Gjerde om det Europeiska regelverket även kallad EU-taxonomin alternativt EU’s Gröna taxonomi.

Fil mag Maria Gjerde arbetar som hållbarhetskonsult på Tyréns, en av Sveriges ledande konsultfirmor inom samhällsbyggnad. Gjerdes expertis är inom EU-taxonomin, hållbarhetsredovisning, FN Global Compact samt SBTI/Science Based Targets initiative.

Föreläsningen görs i samarbete med Rättighetscentrum Dalarna och Högskolan Dalarna.

Se evenemanget hos Högskolan Dalarna