Livsmedelsproduktion i Dalarna ska öka!

Livsmedelsproduktion i Dalarna ska öka!

2019-07-01 kl. 10.00 - 11.45

Borgs lantbruk, Morbyvägen 15, Gustafs

01

jul

2017 kom en ny livsmedelsstrategi för Sverige. Nu lanserar Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna och LRF Dalarna tillsammans Dalarnas livsmedelsstrategi med mål för Dalarna. Fokus är bättre konkurrenskraft för att nå de nationellt uppsatta målen om ökad livsmedelsproduktion, sysselsättning, lönsamhet och innovation.

Välkommen till Borgs lantbruk i Gustafs. Du får träffa företrädare för strategin och ta del av presentationer av strategin och de satsningar som görs framöver.

Program

10.00 Välkomna till Borgs lantbruk, Joakim Borgs, lantbruksföretagare. Visning av ladugården
10.45 Presentation av Dalarnas livsmedelsstrategi

På plats för att berätta om Dalarnas livsmedelsstrategi finns:
Ylva Thörn, landshövding Länsstyrelsen i Dalarna, Birgitta Sacredéus, (KD) regionråd Region Dalarna, och Anita Bohman Daniels, ordförande LRF Dalarna.

Träffen gästas också av följande som berättar om de satsningar som görs:
Anders Frodig, Kostchef på Rättviks kommun, Stefan Jansson, Chef för forskning och innovation på Dalarna Science Park, Stina Ernstsson, Företagsutvecklare på LRF, och Anders Knapp, Driftsansvarig lantbruk på Stiernhööksgymnasiet.

Inbjudan i pdf.

Anmälan:

Senast onsdag den 26 juni till Stina Ernstsson på mejl: stina.ernstsson@lrf.se eller telefon: 010-184 45 18.

Lanseringen av dalarnas Livsmedelsstrategi arrangeras av Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna och LFR Dalarna.