Utopi eller verklighet – är den cirkulära ekonomin verkligen lösningen på de centrala hållbarhetsutmaningarna?

Utopi eller verklighet – är den cirkulära ekonomin verkligen lösningen på de centrala hållbarhetsutmaningarna?

2023-02-15 kl. 15.00 - 16.30

Online, via Zoom

15

feb

En öppen föreläsning med Nils Johansson om de centrala problemen med en cirkulär ekonomi. Föreläsningen görs i samarbete med Högskolan Dalarna och Rättighetscentrum Dalarna.

I stort sett alla tycks idag förespråka omställningen till en cirkulär ekonomi. Från företagsledare, nationalkonservativa politiker till miljörörelsen. Det är svårt att motstå cirkels förföriska symbolik, som lovar att spara på resurser, förinta avfall, skapa gröna jobb, nya affärsmöjligheter, säkra råvaruflöden, och i slutändan en hållbar tillväxt. Men kan en cirkulär ekonomi verkligen uppfylla sina radikala ambitioner och framkalla en hållbar utveckling i praktiken?

Den här föreläsningen kommer ta upp de huvudsakliga problemen, utmaningarna och konflikterna i en cirkulär ekonomi. Föreläsningen avrundas med att föreslå hur en alternativ cirkulär ekonomi kan gestaltas.

Om föreläsaren

Nils Johansson är forskare och lärare på avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier på KTH. Nils är inblandad i flera forskningsprojekt som berör de politiska dimensionerna av omställningen till en cirkulär ekonomi. På sin fritid gillar han att lyssna på svensk punkrock, spela tv-spel och umgås med sina barn.

Delta på föreläsningen via Zoom