Vad behöver framtidens ingenjörer kunna?

Vad behöver framtidens ingenjörer kunna?

2019-08-28 kl. 18:00 - 20:00

Samarkand2015, Fredsgatan 27 vån. 2, Ludvika

28

aug

Sveriges väg från ett av Europas fattigaste till ett av de rikaste länderna bygger på en kunskaps- och teknikintensiv industri. Många företag har blivit exportsuccéer med varumärken mer kända än landet Sverige. Ingenjörer har spelat en nyckelroll i utvecklingen.

Men vad krävs av framtidens ingenjörer?
De stora samhällsutmaningarna, globaliseringen och radikala teknikskiften utmanar verksamheter inom alla samhällssektorer.
– Vilka nya krav ställer de tekniska och marknadsmässiga förändringarna på ingenjörsutbildningarna?
Hur ska de nya kraven bäst mötas?
– Vem ska, kan och vill bli ingenjör i framtiden? Är matematiken en vattendelare?
– Vad innebär livslångt lärande för ingenjörer och vilka krav ställer det på högskola och
näringsliv?

Medverkar, vid seminariet som arrangeras av IVAs avdelning för Utbildning och forskning gör bland andra:
Aldert Kamp, Director of Education for the Faculty of Aerospace Engineering vid det tekniska universitetet i Delft
Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson, Moderaterna
Birgitta Bergvall- Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum
Peter Larsson, seniorrådgivare Sveriges ingenjörer och ordförande IVAs avdelning för Utbildning och forskning,
Annika Pontén, avdelningschef UHÄ
Martin Wikström, chef, forsknings- och utbildningspolitik, IVA

Moderator: Jan Westberg, IVA

Inbjudan i pdf.

Anmälan: Senast fredag 23 augusti via e-post till petra.holmlund@samarkand2015.com

Arrangeras av Samarkand 2015 i samarbete med IVA. Seminariet streamas från IVA i Stockholm.