Kurs för inkubator-bolag: Styrelseutbildning för tillväxtbolag

Kurs för inkubator-bolag: Styrelseutbildning för tillväxtbolag

Datum: 2022-04-20
Tid: 13.00-16.30
Format: fysiskt, på plats i Dalarna Science Parks lokaler
För vem: Tillfället riktar sig till Dalarna Science Parks aktiva inkubatorbolag.

Styrelseproffset Karin Burgaz ger styrelsekurs anpassad för just tillväxtbolag och dig som deltar i Dalarna Science Parks inkubatorprogram.  Kursen är en anpassad version av StyrelseAkademins populära kurs Rätt fokus och riktar sig till dig som är grundare och/eller VD för en startup. 

Program 

  • De olika bolagsorganen och styrelsens relation till ägare och ledning 
  • Styrelsens ansvar 
  • Styrelsens roll och syfte 
  • Styrelsens bemanning och sammansättning 
  • Arbetet i styrelserummet 
  • Styrelsearvode 
  • Erfarenhetsutbyte 

Anmälan