Livsmedelsproduktion

Dalarna Science Park deltar i arbetet med Dalarnas livsmedelsstrategi och stöttar livsmedelsföretag som har en ambition att växa och utvecklas.

Dalarnas livsmedelskedja 2022

”Dalarnas livsmedelskedja 2022” är en sammanställning av fakta om livsmedelsbranschen i Dalarna. Rapporten är framtagen av Dalarnas livsmedelsstrategi, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna samt LRF, tillsammans med övriga aktörer verksamma inom samarbetet FRODA, Food region of Dalarna.

Dalarnas livsmedelskedja 2022 (pdf)

Klimatsmart proteinproduktion

Nu ska det skapas förutsättningar för storskalig produktion av insekter till mat och foder för den norska, svenska och europeiska marknaden. Tillsammans med norska samarbetsparters; Klosser Innovasjon AS och Høgskolen Innlandet ska Dalarna Science Park utveckla nya innovativa möjligheter för handel över gränsen av foder och insektsbaserade proteinprodukter.

Läs mer

David Levrén

Projektledare

070-360 44 03

Pernilla Löfling

Projektledare KLIPP Klimatsmart Proteinproduktion

073-095 75 75