DelaMera AB

Erbjuder system för att ta tillvara på resursöverskott i företag och organisationer. Exempelvis genom att ha tillgång till rätt funktion, i rätt tid, på rätt plats och till rätt pris. Vår vision är att sätta resursöverskott i rörelse och göra det tillgängligt för alla. Vår mission är att skapa ett odelat intresse att dela resurser med varandra.