Mellansvenska handelskammaren

Mellansvenska handelskammaren

Mellansvenska handelskammaren är en näringslivsorganisation som ägs, styrs och finansieras av medlemmarna. Vi verkar för att förbättra företagens möjligheter att utveckla sina affärer – lokalt, regionalt och internationellt. Vårt uppdrag är att främja näringslivet i regionen och att företräda företagens intressen.