Vägen till hållbar export och import – råd guider och checklistor

Vägen till hållbar export och import – råd guider och checklistor

Saknar ditt företag en hållbarhetsstrategi för internationell handel? Eller behöver ni se över den strategi ni redan har? Oavsett vilket, här finns hjälp att få.

Goda råd, guider och checklistor – en bra start.

Hållbarhetstips – svenska myndigheter

verksamt.se hittar du ett flertal filmer, guider och checklistor som hjälper ditt företag framåt i hållbarhetsarbetet. Webbplatsen drivs av fyra myndigheter, däribland Skatteverket och Bolagsverket.

Driv ditt företag på ett hållbart sätt – verksamt.se

Exporttips – Almi

Almis hållbarhetschef Håkan Zinders ger exporttips utifrån perspektiven antikorruption, distribution, lagstiftning och kommunikation.

Fyra hållbarhetsaspekter när du ska exportera – almi

Fakta om alla länder – Utrikespolitiska institutet

I Utrikespolitiska institutets databas Landguiden finns viktiga fakta om världens alla länder. Här hittar du exempelvis statsskick, historik och senaste nytt.

Landguiden | Utrikespolitiska institutet

Riskanalys – Exportkreditnämnden
Exportkreditnämnden (EKN) arbetar för säkra exportaffärer och gör riskanalyser. Vill du till exempel veta om korruption är utbrett i ett visst land är det hos EKN som du ska söka svaret.

Länder | EKN

Mänskliga rättigheter – UNHCR

FN:s flyktingorgan UNHCR driver databasen Refworld. Här kan du söka på ett specifikt land och se i vilken utsträckning landet svarar upp mot FN:s mänskliga rättigheter.

Refworld | The Leader in Refugee Decision Support