Digitala workshops om innovationsekosystemet för hälsa och välfärd i Dalarna

Dalarna Science Park driver just nu en förstudie som syftar till att ta fram ett förslag på hur innovationsekosystemet för hälsa och välfärd i Dalarna skulle kunna organiseras.

Under hösten 2022 kommer vi att bjuda in till två digitala workshops där vi bjuder in relevanta aktörer för att tillsammans titta på vad som blir viktiga framgångsfaktorer för att bygga den här typen av samverkansplattform. Workshoparna är sammankopplade och vi ser gärna att du deltar vid båda tillfällena.

Onsdag 12 oktober, klockan 13.00-16.00

Måndag 14 nov, klockan 13.00-16.00

Arbetet kommer att processledas av Länka consulting. Länka Consulting har stor erfarenhet av att designa och genomföra utbildningar samt processledningsinsatser som stärker samverkansförmågor. Tjänsterna bygger på aktuell forskning, lång erfarenhet av samverkan, samt beprövade konkreta metoder för att praktiskt navigera i organisatoriska mellanrum. Workshoparna kommer att genomföras med en hög grad av involvering och interaktion för att tillsammans identifiera vad som blir viktigt.