Workshop om hållbara transporter för ett klimatneutralt Borlänge

Workshop om hållbara transporter för ett klimatneutralt Borlänge

Borlänge växer samtidigt som Borlänge har ambitionen att bli klimatneutralt till år 2030. En stor utmaning för att nå klimatneutralitet i Borlänge är transportfrågan.

Projektet ”Klimatneutrala Borlänge” bjuder därför in till en workshop där vi tillsammans arbetar kring de utmaningar vi står inför när det gäller transportområdet. Syftet med workshopen är att generera idéer på Borlänges trafikutmaningar. Frågorna rör alltifrån hur vi kan transportera oss själva till hur vi transporterar varor och gods på ett mer hållbart sätt. Genom att träffas från olika bakgrunder, olika företag och organisationer kan vi komma snabbare framåt. Idéerna som kommer fram ur workshopen kommer innovationsteamet för Klimatneutrala Borlänge 2030 arbeta vidare med och målsättningen är att flera av dem ska realiseras.

Dalarna Science Park driver innovationsarbetet i projektet och kommer att leda workshopen.

TID: Den 22:a september klockan 13.30-16.30. Vi bjuder på fika.
PLATS: 2047 Science Center
FÖR VEM: Alla som arbetar med eller är intresserade av hållbara transporter i Borlänge. Projektkonsortiets 13 parter deltar på workshopen.

Exempel på frågeställningar vi kommer att arbete med under workshopen.

  • Hur kan vi göra kollektivtrafiken så tillgänglig, attraktiv och billig att alla har kollektivtrafiken som första val för motoriserade transporter?
  • Hur kan vi få fler att oftare välja bort bilen året runt?
  • Hur kan vi främja gods och persontransporter med lastcykel?
  • Hur kan vi omskapa Borlänges stadsstrukturer för att underlätta vardagslivet så att fler väljer hållbara transportmedel?
  • Hur kan vi klimatoptimera tunga transporter i samband med nya industrietableringar de närmsta 5 åren?

Vad ska resultatet användas till?

De idéer som anses ha en betydande påverkan på Borlänge koldioxidbudget samt potential att genomföras kommer att testas i liten skala för att sedan skalas upp och implementeras.

Om projektet

I projektet Klimatneutrala Borlänge 2030 arbetar en kärna av företag och organisationer som utgörs av: SSAB, IKEA, Maserfrakt, Rolf Ericson bil, Din bil, Högskolan Dalarna, 2047 Science Center, Borlänge Energi, Borlänge kommun, Dalarna Science Park, IK Brage, Tungabyggen och Hushagen. Tillsammans ska vi arbeta för nya innovativa lösningar för att ta Borlänge mot klimatneutralitet.

Läs mer om Klimatneutrala Borlänge på Borlänge kommuns webbplats

Mer informationsmaterial

cycleurope-rapport-juni-2022

finlands-foredomen-for-fossilfri-framfart.

presentation-trafik-klimatneutrala-borlange-220823

Anmälan