Search

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering och internationalisering

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering och internationalisering

Sök Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar för internationalisering och digitalisering!

Gemensamt för de båda checkarna är att stödet riktar sig till små företag som har:

  • 2-49 anställda
  • en omsättning på minst 3 miljoner kronor
  • en ekonomi i ordning

Du kan ansöka om stöd mellan 50 000- 250 000 kr. Stödet täcker hälften av externa kostnader, den resterande delen står ditt företag för
(i kontanta medel).

Ansökningsperioden är öppen, ansökningar tas emot löpande. Är du intresserad? Länsstyrelsen Dalarnas webbsida och läs mer.

Om projektet bedöms uppfylla kriterierna så bjuds ni in för att presentera ert projekt på ett bedömningsmöte. Därefter får ni besked om ni rekommenderas att gå vidare med ansökan.

Mer information här

Marie Ericson

Projektledare Enterprise Europe Network

070-621 12 46

Patricia Eresjö

Enterprise Europe Network

070- 627 00 82

Enterprise Europe Network

För mindre företag kan det vara ett stort steg att gå från att vilja växa internationellt till att göra verkstad av det. Enterprise Europe Network ger stöd till små och ...

Läs mer