Alla artiklar & inlägg

Här hittar du hela vårt artikel- och inläggsarkiv.

Internationellt

Nytt kvinnligt nätverk för mångfald och hållbart byggande

Nu drar ett nytt affärsnätverket för kvinnor i byggsektorn igång. Women Building Sweden ska utveckla det hållbara byggandet i Dalarna och övriga landet, skapa nya affärsmöjligheter, öka innovationsmöjligher och driva på för att få in fler kvinnor i byggbranschen.

Läs mer

En hållbar värld är fokus för QC Renewable Energy

Att bygga hållbara kontakter och affärer mellan Östafrika och Sverige är målsättningen för QC Renewable Energy. Fokus är att sälja och installera solcellssystem till både privata och kommersiella kunder. Målet är att bidra till nya möjligheter och innovationer för människor och företag i framförallt Somalia och Kenya. Till att börja med! Ambitionerna är stora för Faisa Abdi och Muse Farah, som utvecklar bolaget med affärscoachning från Dalarna Science Park. ...

Läs mer

Smarta innovationer ger hållbara städer och samhällen

För att städer ska fortsätta utvecklas smart och hållbart med planering av bostäder, transporter, digitala lösningar, återvinning etc behövs nya innovationer. Exportplattformen Smart City Sweden har som uppdrag att ta emot utländska besökare, koppla ihop med företag och visa det mest innovativa och klimatsmarta vi har inom smarta och hållbara städer, dvs FNs hållbarhetsmål nr 11. På Dalarna Science Park ansvarar vi för noden inom mellersta Sverige.

Läs mer

Rekordstort internationellt intresse för svenska lösningar inom smarta städer

Svenska lösningar inom smarta och hållbara städer lockar rekordmånga utländska aktörer till Sverige. Smart City Sweden kan idag visa upp över 100 besöksobjekt över hela landet med lösningar inom miljöteknik, mobilitet, stadsplanering, digitalisering och social hållbarhet.

Läs mer

KLIMATSMART PROTEINPRODUKTION

Nu ska det skapas förutsättningar för storskalig produktion av insekter till mat och foder för den norska, svenska och europeiska marknaden. Pernilla Löfling, Dalarna Science Park arbetar med det klimatsmarta proteinproduktions-projekt, KLIPP.

Läs mer

Optimala lösningar för nya digitala marknader

- Det är internationellt vi ser största potentialen att växa, säger Petri Ruotsalainen från företaget OptoPro Solutions. Företaget utvecklar och säljer en digital plattform för projekthantering inom fiberutbyggnad och kraftnät. 

Läs mer

Klimatsmart proteinproduktion

KLIPP är projektet för klimatsmart proteinproduktion som ska bidra till att skapa förutsättningar i Inre Skandinavien för en gränsöverskridande storskalig produktion av insekter för mat och foder för den europeiska marknaden.

Läs mer

Dalarna - del i ett smartare Europa

Inom EU pågår förberedelser för programperioden 2021 – 2027. ”Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling” är området där EU vill se ett ökat interregionalt samarbete och ett tydligt europeiskt mervärde i de projekt och aktiviteter som de ska finansiera. Det måste vi också förhålla oss till för att Dalarna ska kunna bli en del i ett smartare Europa.

Läs mer

Framtiden förändras med ny teknologi från Dalarna

SentinaBay är materialteknikbolaget som kan härda titan. TiSurf är namnet på detta extremt hårda och flexibla material. Redan idag använder såväl NASAs rymdindustri som extrem racing sig av TiSurf. Dörren står också på glänt in i flyg- och offshoreindustrin. Hela världen är redo för SentinaBay!

Läs mer

KWIKK hantering för nya digitala betalningslösningar

Handeln utvecklas varje dag och de digitala kanalerna växer. Samtidigt som allt fler handelsplatser etablerar sig på Internet är det långt ifrån alla som har möjlighet att ta steget dit. Det är något som Kwikk från Mora vill ändra på med en avskalad, enkel och mycket flexibel tjänst.

Läs mer