Bakgrunden till IRIS-projektet

Bakgrunden till IRIS-projektet

I hela världen eftersöker man aktivt nya innovationer, det vill säga nya sätt att tänka och göra saker på för att vi på ett hållbart och smart sätt ska kunna föra utvecklingen inom det mesta  framåt.

Organisationer som Dalarna Science Park och våra 13 partners i IRIS-projektet är viktiga för entreprenörer som vill och behöver stöd i att utveckla sina idéer. Alla s.k. inkubatorer runt om i världen arbetar med olika processer och sätt att skapa möjligheter för företagen att vrida och vända på sina idéer för att få ut största möjliga värde samt omsätta visionerna till verklighet.

Runtom Östersjön finns stor potential för innovation och många organisationer som arbetar för att entreprenörerna ska ha möjlighet att omsätta idéerna till praktik. Dalarna Science Park och våra 13 partners identifierade ett behov att kvalitetssäkra stödet samt bygga en verktygslåda av olika processer och redskap anpassade efter vår tids villkor. Till det såg vi också nyttan av att lära känna varandras verksamheter för att optimera och samla vårt erbjudande till företagare i Östersjöregionen.

I oktober 2017 sparkade vi igång det som skulle visa sig bli ”ett av de bästa projekten” vi någonsin deltagit i.

 

This was one of the best, if not the best European collaboration project we have ever participated. There was so much to learn and understand from the presentations, the colleagues and the collaboration in the workshops.  One additional effect was that all tools helped us to structure and sharpen our own incubator organisation.

WITENO, Greifswald, Tyskland

 

Tillbaka till IRIS