Its4Women

Its4Women

Företag i Dalarna, liksom i hela Sverige, säger sig sakna viktiga kompetenser inom IT och digitalisering. Samtidigt utbildar sig färre kvinnor och män i digitala yrken av olika anledningar. (IT & Telekomföretagen/Albright/Tjejer Kodar). Dalarna Science Park vill bidra till lösningen genom att bl.a. delta i projektet Its4Women. Syftet är att öka intresset hos tjejer och kvinnor för IT- och digitala yrken samt stötta Dalarnas företag med kunskap och verktyg för att lösa utmaningen. 

Inom EU dominerar män yrken inom digitalt och IT. Undersökningar har visat att män också i större utsträckning skaffar sig digital kompetens. Projektet Its4Women handlar om att öka det digitala intresset hos kvinnor och också för att göra karriär inom IT. Projektets praktiska mål är att bygga en portal för att samla information om och göra det lättare att hitta olika program, workshops, event m.m. som passar för kvinnor. Its4Women etablerar också en sakkunnig grupp med människor från olika företag och organisationer i ICT-branschen med intentionen att göra det mer intressant för kvinnor att välja en karriär inom området. Bland annat jobbar vi tillsammans med representanter från Dataföreningen, Sogeti Borlänge, Atea Dalarna, Trafikverket, Hellman Dynamic AB, Boliden Garpenberg, Nethouse Dalarna och Digitalisterna.

Redan nu finns plattformen Its4Women uppe. Där ska projektet samla relevanta IT- och digitala initiativ för att motivera kvinnor att förstärka sina digitala kunskaper och göra IT-världen mer intressant.

Ta en titt på Its4Women plattform

ITs4Women är ett projekt med en bra mix av partners från 6 länder inom EU. Partnerskapet består av organisationer med expertis viktiga för projektets resultat, bl.a.  digital kompetens på flera nivåer, digital pedagogik, erfarenhet av att jobba med socialt utsatta grupper och internationellt samarbete.

    

 

 

Projektet är ett Erasmus Plus-projekt, finansierat med stöd från Europeiska Kommissionen.

 

Fler avslutade projekt