Framtidens bransch – insekter som mat och foder

Framtidens bransch – insekter som mat och foder

2022-08-30

Dalarna Science Park, Borlänge

30

Aug

Skandinavisk konferens

30 augusti klockan 13.00 till 31 augusti klockan 12.30.

Insekter som proteinkälla till djurfoder och mat för människor är en expansiv industri i hela världen. Ur ett hållbarhetsperspektiv är insekter också en viktig pusselbit för att effektivt hushålla med jordens resurser. Mycket har hänt de senaste åren både inom forskning och nya affärsmöjligheter. Boka redan nu in den 30 och 31 augusti för en garanterat insektsfull konferens. Du kommer att få ta del av forskningsresultat och spännande exempel på företag och samarbeten inom branschen.

UR PROGRAMMET

30 augusti 13.00-17.00
Tema: Kan vi göra mer av det vi redan har?

Omvärldsspaning av AGFO – Affärsnätverket för det svenska matsystemet

Anders Engström, innehållsansvarig och omvärldsbevakare, AGFO.

Biströmmar som foder till insekter

Tebrito AB berättar om sin utvärdering av att använda biströmmar från industri till insektsfoder. Nils Österström, CEO, Tebrito AB och Åsa Kluck, Project Manager, Tebrito AB. 

Insekt og organisk materiale – grunnlaget for industriutvikling

Insekt og utvikling i forhold til kva organisk materiale dei er mata med. Dr.scient Gunnhild Jaastad, NIBIO – Norwegian Institute of Bioeconomy Researc. 

5 ton grön fisk i disk

Axfoundation berättar om sitt arbete med Sveriges första gröna regnbågslax uppfödd på ett svenskt cirkulärt fiskfoder bestående av främst insekter. Insekter som i sin tur ätit organiskt avfall i form av skal, kärnhus och brödrester. Madeleine Linins Mörner, programansvarig Framtiden mat, Axfoundation.

Spendrups hållbarhetsarbete

Intervju med Cecilia Lundin om potentialen att använda restströmmar från öltillverkning till insektsfoder. Cecilia Lundin, miljöchef, Spendrups.

Middag

Dagen avslutas med en gemensam middag för den som önskar.

 

31 augusti 08:30-12:30
Tema: Insektsbranschens möjligheter

Hvordan utvikler vi bærekraftige forretningsmodeller for en ny insektsindustri?

Verdigrunnlaget for bærekraftige forretningsmodeller. Kort gjennomgang av gjeldende teori. Presentasjon av det vi har funnet i våre workshops som er gjennomført i vinter-vår. Trygve Stølan, Høgskolelektor og Veronica Bluementhal, Seniorforsker ved Østlandsforskning, Høgskolen i Innlandet. 

Pronofa

Pronofa ASA og vår utvikling av nye metoder for å produsere bærekraftige næringsmidler gjennom å utnytte bi- og avfallsstrømmer. Hans Petter Olsen, CEO Denofa AS og Pronofa ASA. 

The commercial era of insect farming

Lars-Henrik Lau Heckmann (Lars) is Head of Business Development at Better Insect Solutions (BIS), an international leading technology provider of total solutions for insect farming. At BIS, Lars is leading the group effort on R&D, product and systems development as well as partnerships. Lars-Henrik Lau Heckmann, Head of Business Development at Better Insect Solutions.

Norbite transforms plastic waste into sustainable goods by means of an insect-based biorefinery

Norbite has developed a disruptive approach towards end-of-life polymeric materials for which there is no viable re-use or recycling solutions. Based on one specific insect, Galleria mellonella, the developed scalable process enables the insects to digest and transform plastics into proteins, lipids and biofertilizers. Nathalie Berezina, CEO, Norbite. 

Tetra Pak

Beredning av insektsbaserade proteiner och produktion av livsmedel och drycker som är godtagbara i både industriell skala och slutkonsumentens dagliga kost kräver fortfarande en hel del forskning och produkttestning. Tetra Pak driver flera produktförsök tillsammans med innovativa livsmedels-startups och kunder för att se till att exklusiva, proteinberikade livsmedel kan bli verklighet i industrin.

Eventkock Ola Albrektsson

Ola Albrektsson som har serverat insekter i både Nyhetsmorgon och Gokväll kommer under dagen att bjuda oss på smakprov på insektsdelikatesser. Ola är kock och har arbetat på både Flottan och NOMA. Tillsammans med författaren Anders Engström har han också skrivit en handbok om att äta insekter.

Anmäl dig här

 

Konferensen är en avslutningskonferens för Interregprojektet KLIPP – Klimatsmart Protein-Produktion, som ska bidra till att skapa förutsättningar i Inre Skandinavien för en gränsöverskridande storskalig produktion av insekter för mat och foder för den europeiska marknaden.

Arrangörer: Dalarna Science Park och Høgskolen Innlandet.

Pernilla Löfling

Projektledare

073-095 75 75

Klimatsmart proteinproduktion

KLIPP är projektet för klimatsmart proteinproduktion som ska bidra till att skapa förutsättningar i Inre Skandinavien för en gränsöverskridande storskalig produktion av insekter för mat och foder för den europeiska ...

Läs mer