Klimatsmart proteinproduktion

Klimatsmart proteinproduktion

Interregprojektet KLIPP – Klimatsmart Protein-Produktion, ska bidra till att skapa förutsättningar i Inre Skandinavien för en gränsöverskridande storskalig produktion av insekter för mat och foder för den europeiska marknaden.

Bakgrunden till projektet är att proteinproduktion i världen behöver öka samtidigt som utsläppen behöver minska. Insekter har hög fodereffektivitet och proteinkvalitet, och produktionen har miljömässiga fördelar. Projektet tar tillvara resurser och kompetenser på båda sidor av landsgränsen. I Dalarna finns det företag som har utvecklat metoder för insektsproduktion. På andra sidan gränsen i Hedmark finns det restprodukter från jordbruket som lämpar sig för insektsfoder.

Det finns dock utmaningar och osäkerheter för att få till stånd produktion av insekter, vilka projektet ska hantera genom att kartlägga branschens strukturella förutsättningar, öka förutsättningar för kommersialisering och bidra till realisering av branschens potential.

Projektägare är Dalarna Science Park och Høgskolen Innlandet. Den totala budgeten är 862 888 EUR, varav 278 319 EUR är EU-stöd och 93 750 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 2 år och 9 månader.

Styrkommittén för delområde Inre Skandinavien inom Interreg Sverige-Norge har beviljat projektet KLIPP finansiering i gränsregionerna i Dalarna och Hedmark. Pengarna kommer från från Europeiska regionala utvecklingsfonden och från norska statliga IR-midler.