Dalarna med när ekonomin vänder  

Dalarna med när ekonomin vänder  

Ledartikel i nyhetsbrev #4 2024

Nyss hemkommen från Åre Business Forum, eller Nordens Davos, som det också kallas, är jag full av förhoppning om Sveriges ekonomi och framtida tillväxt. Jag har bland annat fått lyssna till Anders Borg, vår tidigare finansminister, och Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, som båda försäkrade att Sverige mår bra – att vårt finansiella system anses vara stabilt. Som bevis för optimismen nämndes att landets små och medelstora företag nu ser positivt på exportmöjligheter. Detta framkommer i en ny undersökning genomförd av EKN, Exportkreditnämnden. 

I november 2023 låg exportörernas förväntningar i botten. Bara 43 procent av företagarna trodde då på ökad export det kommande året medan 23 procent i stället väntade sig att exporten skulle minska. I den senaste undersökningen är läget ett helt annat: Nu tror 68 procent på ökad export. Det är glädjande med framtidstro då exporten är central för vårt lands välstånd. 

Jag är därför övertygad om att våra företag i Dalarna, som är både innovativa och långt framme i den gröna omställningen, har möjligheter att både växa och expandera med Sverige som utgångspunkt. Dessa möjligheter vill vi att fler företag i Dalarna ska upptäcka. Vi på Dalarna Science Park kan kostnadsfritt stötta företag att nå en internationell marknad via bland annat vårt internationella verktyg EEN, Enterprice Europe Network. Kontakta oss så berättar vi mer. 

I Åre fanns det en utbredd uppfattning om att medias dystra bild av svensk ekonomi inte stämmer. I stället var det entydigt att svensk ekonomi har förutsättningar att vända mer kraftfullt än andra länder. För mig blev det ett styrkebesked att ta med mig hem till Dalarna från Jämtlandsfjällen.  

Något annat jag plockade upp från sammanfattningen av dagarna var att det är i gränslandet mellan olika kompetenser som utveckling kommer ske. Då känns det extra härligt att vara just en samverkansarena. Så full av energi och framtidstro vände jag tillbaka till Dalarna och hoppade direkt in som jurymedlem för 24h Innovation Challenge som vi på Dalarna Science Park årligen genomför tillsammans med Högskolan Dalarna och deras studenter. Årets utmaning presenterades av Dalarnas nio energibolag och handlade om dalfolkets engagemang för den gröna energiomställningen. Frågeställningen som studenterna skulle arbeta med handlade om vad som behövs för att fler invånare i Dalarna ska känna att de själva kan vara en del av lösningen av den gröna omställningen. I nyhetsbrevet kan du läsa mer om resultatet.  

Jag vet att här i Dalarna finns en stark tro på att vi som verkar i vårt län kan bidra till hela landets utveckling och tillväxt. Samtidigt finns en önskan om att fler inom det regionala näringslivet lär sig hur vi kan använda export till internationella marknader som en framgångsrik tillväxtfaktor. Det är något vi på Dalarna Science Park kan hjälpa till med genom kunskapsspridning, coaching, utbildning, nätverk och rådgivning för finansiering. 

Dalarna är Sveriges nästa tillväxtregion. Den tron ska vi dela med resten av landet. Ett tydligare internationellt fokus kan dessutom bidra till att Dalarna snabbare bidrar till landets välstånd genom att våra bolag når framgång på nya marknader och internationella aktörer ser Dalarna som sin nästa expansionsplats. 

Självklart är Dalarna med när Sveriges ekonomi vänder. Var med du också!