GIS fortsätter utvecklingsresan med HIT

GIS fortsätter utvecklingsresan med HIT

Gagnefs Industrisnickerier, GIS, är ett familjeägt företag som utvecklar och tillverkar fönster. Sedan starten för tio år sedan har företaget kommit långt och nyligen fick GIS också kommunutmärkelsen ”Årets företag”.

– Men vi vill självklart fortsätta utvecklas och här har HIT-programmet varit till stor hjälp. Det var precis vad vi behövde, säger Olle Holman, företagets vd.

Affärsutvecklingsprogrammet HIT drivs av Dalarna Science Park och vänder sig till små och medelstora företag i Dalarna. Förkortningen HIT står för hållbar, innovativ tillväxt och GIS är ett av cirka femtio företag som hittills genomfört programmet.

Hållbar konstruktion

GIS är baserat i Mockfjärd, en ort som under andra halvan av 1900-talet var starkt präglad av Elementhus och annan småhusindustri. Eran var över i början av 1990-talet och Elementhus lades ner, men några av lokalerna finns kvar och används idag av GIS som har utvecklat en egen fönstermodell. Företaget tillverkar även ”allt runt omkring ett fönsterbyte”, som Olle Holman uttrycker det.

– Fönsterbänkar, solskydd, fönstersmygar och så vidare. Det har tagit oss många år att komma dit vi är, men i dag har vi den verksamhet som var planen från början. Vi behövde bara lösa ganska många saker på vägen dit, till exempel rustning av lokaler och uppdatering av maskinparken.

GIS säljer främst till professionella fönsterbytare och delar lokaler med företagets allra största kund: Fönstereliten.

– Som privatperson kan du handla från vår webbshop, men annars håller vi en låg profil på konsumentmarknaden, säger Olle.

Vad som är speciellt med GIS:s fönsterkonstruktion är att de olika delarna som fönstret är uppbyggt av enkelt går att byta ut. Skulle fönstret gå sönder behöver endast den skadade delen bytas ut.

– Med de flesta andra fabrikat behöver du kassera hela fönstret och det tycker vi inte är hållbart, säger Olle.

De senaste åren har GIS även satsat mycket på hållbarhet i annan form, bland annat genom energieffektiviseringar, nya maskiner och egen solenergi.

– Ur hållbarhetssynpunkt har vi gjort många saker rätt, det fick vi bekräftat av HIT-coacherna.

Tydligare mål

Olle har deltagit i programmet tillsammans med kollegan Josefin Holman som han även är gift med.
– Att vara två har varit en bra strategi. Vi har tyckt väldigt olika om flera saker, så det har blivit många bra diskussioner och reflektioner. Josefin arbetar nära återförsäljare och kunder, medan jag har mer fokus på produktionen. Så att vi nu fått med båda perspektiven är väldigt värdefullt och det har också gjort det lättare att ta saker vidare till övriga i företaget.

Olle tycker att HIT varit till nytta ur flera aspekter, men kanske allra främst för att programmet omfattat en genomlysning av företagets mål. Dessa är numera finjusterade, nedskrivna och kommunicerade internt.

– Just att få ner allt på pränt har betytt mycket. När man säger saker kan de tolkas på många sätt, så det är bra att vi nu har en gemensam målmatris att utgå ifrån.

Eftersom HIT gav mersmak kommer Olle och kollegorna i höst att delta i HIT Acceleration, en fördjupning som omfattar 6–8 månader.

– Vi har hunnit med mycket under HIT steg 1, men det finns fortfarande ämnen som vi vill fördjupa oss i och andra som vi ännu inte berört så mycket. Därför känns det helt rätt att fortsätta dra nytta av den hjälp som programmet och coacherna ger.

FAKTA

HIT– ett affärsutvecklingsprogram för hållbar innovativ tillväxt

Programtid: Cirka åtta månader. Tidigare HIT-deltagare är välkomna tillbaka för HIT Acceleration, ett fördjupningsprogram som omfattar ytterligare 6–8 månader.

Innehåll: Workshops och kunskapshöjande seminarier cirka en gång i månaden samt mellanliggande individuell coachning.

Arrangör: Dalarna Science Park.

Finansiärer: Europeiska Regionalfonden och Region Dalarna.

För vem:
Små och medelstora företag som vill höja beredskapen inför förändringar, skapa konkret affärsnytta och ökad innovation genom tillgång till expertis, verktyg och nätverk.

Nästa programstart: 26 september 2024.

Ansökan och mer information: HIT– ett affärsutvecklingsprogram för hållbar innovativ tillväxt

Kanske har det aldrig tidigare varit så viktigt att lyfta blicken som det är idag – inte bara för att hantera utmaningar, utan också för att ta vara på nya möjligheter. Och med den relativt långa programtiden finns det tid att beta av strategiska beslut och gå i mål med konkreta planer och åtgärder, så varmt välkommen att söka!”

Marianne Färlin, projektledare för affärsutvecklingsprogrammet HIT