Låt oss ta Dalarna ut i världen och världen till Dalarna!

Låt oss ta Dalarna ut i världen och världen till Dalarna!

Internationalisering är ett väldigt brett begrepp. För oss handlar det dels om att ta Dalarna ut i världen, dels om att ta världen till Dalarna. Det gör vi på många olika sätt. Vi stöttar små och medelstora företag i frågor kring export- och importmöjligheter och via våra nätverk och den utveckling vi driver kan vi bidra med internationella kontakter och en internationell kontext.

Dalarnas små och medelstora företag har goda förutsättningar att expandera ut i världen, men det krävs inspiration och stöttning. Det tycker en majoritet av respondenterna i vår senaste innovationspanel. 75 procent av respondenterna menar att ökad internationalisering alltid genererar regional tillväxt. Samtidigt menar drygt 70 procent av de svarande att brist på internationella kontakter, nätverk och kunskap om hur, är de främsta skälen till att inte fler företag i Dalarna satsar internationellt. Hälften av de tillfrågade önskar fler regionala kunskapshöjande initiativ, exempelvis seminarier på temat internationalisering. Närmare 20 procent skulle också vilja se fler internationella konferenser i länet. Det är oerhört positivt att så många ser möjligheter med internationalisering. Och som hela Dalarnas innovationsarena vill Dalarna Science Park givetvis fortsätta bidra till att flera företag i regionen tar steget ut i världen.

Utöver det internationaliseringsstöd vi redan erbjuder kommer vi nu – utifrån önskemålen i innovationspanelen – att undersöka hur vi kan skapa fler kunskapshöjande och nätverkande insatser. För att inte missa något på temat, prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på sociala medier!

Världsläget tar plats bland de viktiga frågorna just här och nu, vi präglas av en pandemi som ännu inte är över, krig i vår närhet, stigande energipriser och en världsekonomi i gungning. Givetvis påverkas de internationella relationerna. Men det finns framtidstro och behov av utveckling och våra företag har behov av att växa på befintliga och nya marknader. På vårt senaste frukostseminarium Dalarna Talks medverkade representanter för Clas Ohlson, Gustafs Scandinavia och Optopro. Vi fick bland annat veta hur de tre företagen ser på framtidens internationella handel och hur de tacklar dagens makroekonomiska utmaningar.

Missade du gårdagens Dalarna Talks kan du se det här.

Dalarna Talks 6 oktober