Sverige och den gröna omställningen är en förebild internationellt – låt oss dra nytta av det

Sverige och den gröna omställningen är en förebild internationellt – låt oss dra nytta av det

Ledartikel i nyhetsbrev #5 2024

Dalarna Science Park har nyligen avslutat årets andra Innovationspanel, denna gång på temat internationalisering. Undersökningen är genomförd av Novus, med fler än 1000 respondenter från Dalarna mellan 18 och 65 år, och vi är glada att kunna dela med oss av resultaten.

Undersökningen visar att drygt 50 procent av de tillfrågade ser att vi borde satsa mer på internationella relationer för att stärka den regionala tillväxten. Spännande är också att 40 procent av de svarande anser att Dalarna redan idag har en stark internationell prägel – till stor del kopplat till hållbarhet som drivkraft för utveckling.

De största utmaningarna för internationell expansion ser de svarande i Innovationspanelen ligger i frågor som vi på Dalarna Science Park, tillsammans med andra aktörer i Exportarena Dalarna, kan bistå med. Det handlar om kunskap, erfarenheter, internationella kontakter och nätverk. Innovationspanelen ser nämligen okunskap som det enskilt största hindret varför företag i Dalarna inte väljer en internationell expansion. Våra Dala-företag har potential att bli ännu starkare internationellt. Med rätt satsningar och samarbete når vi dit.

Nyss kom vi hem från Sveriges innovationsriksdag med besök i både Luleå och Boden. Samtliga deltagare kunde samlas kring temat framtidslandet Sverige där det kunde konstateras att vårt land är en förebild internationellt kring den gröna omställningen. Ett regionalt bevis för detta här i Dalarna är hur företag som Hitachi, en nyckelaktör i energiomställningen, plockar hem order efter order för astronomiska belopp och samtidigt måste rekrytera ca 100 nya medarbetare i månaden.

Andra bevis på hur vi i Dalarna arbetar aktivt med hållbarhet är vår nyss lanserade Cirkulära Industriaccelerator. Där ska vi hjälpa industriföretag att ta tillvara på restströmmar/avfall med hjälp av innovationer från hela världen. Ett slags entreprenöriellt återbruk. Denna satsning är ett utmärkt exempel på hur vi kan koppla internationalisering och hållbarhet till framtida regional tillväxt. I pilotomgången ingår SSAB, Artic Paper samt Gevalia, från vårt grannlän Gävleborg. Dessa industriföretag har alla identifierat spännande restströmmar. Nu söker Industriacceleratorn efter innovativa företag över hela världen som kan tänkas ha lösningar för att dessa restströmmar kan komma till användning för andra ändamål. Satsningen inom Industriacceleratorn har potential att locka internationella aktörer till Dalarna men också öppna möjligheten för näringslivet i vår region att växa affären på nya internationella marknader. Läs mer i nyhet nedan.

Ett annat viktigt steg på vägen ut världen är vårt deltagande i Almedalen. Där kommer vi återigen att prata om Dalarna – Sveriges nästa tillväxtregion. Det gör vi inom ramen för vårt digitala seminarium Dalarna Talks. Med representanter från näringsliv och samhälle ska förutsättningarna för ett växande Dalarna debatteras. Det blir som vanligt en namnkunnig panel som kommer att spana in i framtiden och dela sin Dala-visioner med oss. 27 juni klockan 11.30 – Missa inte det. Är du på plats på Gotland är du välkommen att delta i publiken. Annars sänder vi som vanligt även på webben.

 

Nyhetsbrev

Vill du ta del av de senaste nyheterna och kommande aktiviteter? Prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer ut 10 gånger per år.

Läs mer