Bonustävling

Bonustävling

Har du en idé som ökar äldre personers trygghet och säkerhet i hemmet med hjälp av smart teknik kan du också tävla om två bonuspriser på vardera 10 000 kronor

År 2030 förväntas var fjärde medborgare i Sverige vara 65 år eller äldre. Äldre personer är kraftigt överrepresenterade när det gäller dödsolyckor och vårdbehov efter olycksfall som ofta sker i hemmet. Många av dem oroar sig för inbrott och stöld. Oro och otrygghet i hemmet leder till sämre livskvalitet.

Bonustävlingen genomförs inom ramen för Högskolan Dalarnas forskningsprojekt SAFEST som finansieras av Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens Forsknings- och Utvecklingsfond.

Tävlingen vill främja innovationer som med hjälp av smart teknik ökar äldre personers trygghet och säkerhet i hemmet. Med smart teknik avses enheter och system som använder sig av avancerade datorfunktioner och som kan vara uppkopplade. De kan anpassa sitt beteende baserat på data de samlar in. Tävlingsbidragen skall beskriva en innovation som med hjälp av användarvänlig smart teknik löser problemen för äldre personer i ett eller flera av följande tre personbeskrivningar.

Persona 1 

Astrid är 92 år och bor ensam. Hon oroar sig för att ingen kommer att upptäcka om hon skadar sig eller blir sjuk i hemmet och inte kan meddela sig.

Persona 2 

Bertil är 86 år. Han har vid flera tillfällen behövt uppsöka sjukhus efter att ha skurit sig eller slagit i föremål (t ex bord, bänkskivor och dörrar) i hemmet.

Persona 3 

Camilla är 73 år och använder rullstol. Ibland behöver personer som hon inte känner så väl komma in i hennes hem. Hon oroar sig för att de kommer att stjäla saker.

Så tävlar du i bonustävlingen

För att vara med i bonustävlingen behöver din idé vara kopplad till en av de tre ovanstående personbeskrivningarna. Du deltar i bonustävlingen genom att kryssa i deltagande i samma formulär som grundtävlingen.

Högskolan Dalarna