Events

Här hittar du alla kommande events.

19

Okt

Utveckla din idé

Har du en affärsidé som du vill testa? Oavsett hur långt du har kommit med din idé är du välkommen att delta i denna digitala workshop. Du får träffa en ...

19

Okt

Ökad hållbar blå livsmedelsproduktion i hela Sverige

Landsbygdsnätverket och Dalarna Science Park bjuder in till webbinarium om svenskt vattenbruk. Vi behöver producera mer mat. Målet är tydligt både i Sveriges Livsmedelsstrategi och Strategin för Svenskt Vattenbruk. Men ...

20

Okt

Daladagen 2021

Välkommen att lyssna på en den digitala Daladagen 2021. Du får lyssna till aktuella föredrag och intressanta diskussioner. Daladagen arrangeras av Sparbanksstiftelsen Dalarna i samarbete med Swedbank och Dalarna Science ...

22

Okt

Hack For Earth

Nu arrangeras världens största hackathon - Hack For Earth. En Innovationstävling med målet att hitta verkliga lösningar på de 17 globala målen i Agenda 2030. Eventet arrangeras av Hack for Earth Foundation ...

29

Okt

Dalarna Talks 29 oktober

Som innovationsarena vill Dalarna Science Park vara nytänkande och omvärldsspanande; lyssna, diskutera och lära tillsammans med intressanta människor. Under Dalarna Talks bjuder vi på nya tankar och idéer och framtidsspanar ...

10

Nov

FeMale Leaders

FeMale Leaders, en dag för styrelser, valberedningar, företagsledare och andra nyckelpersoner som vill bredda både kunskap och kontakter med kvinnor för styrelsearbete och ledande befattningar. Genom FeMale Leaders vill vi kraftsamla ...