8 cirkulära affärssteg

8 cirkulära affärssteg

2023-01-09 kl. 14.00 - 16.00

online

09

jan

Inled det nya året med en kostnadsfri digital utbildning om affärsmöjligheterna med cirkulär ekonomi. Utbildningen anordnas av CirEko som är en svensk näringslivs- och medlemsorganisation som oberoende och non-profit fokuserar på en affärsomställning till en cirkulär ekonomi.

Utbildningen ”8 cirkulära affärssteg” passar ledare  och nyckelpersoner i små och medelstora företag, företagsfrämjande aktörer, rådgivare och beslutsfattare med flera.

Tid och datum

Utbildningen genomförs digitalt vid fyra tillfällen, måndagar kl 14-16 veckorna 2-5 med start 9 jan.

Innehåll

Steg 1: Kunskap om cirkulär ekonomi
Steg 2: Cirkulära affärsmodeller
Steg 3: Digitala teknikers möjligheter
Steg 4: Mer affärer med mindre material
Steg 5: Verktyg för cirkulär affärsomställning
Steg 6: Den cirkulära marknaden
Steg 7: Studiebesök på cirkulära företag
Steg 8: Final

Kostnadsfritt

Utbildningen 8 cirkulära affärssteg ingår som en del i projektet Cirkulära affärssteg Sverige, och kan vara kostnadsfri tack var våra finansiärer; EU regionala utvecklingsfonden, Region Stockholm län. Region Uppsala län, Region Gävleborg, Region Värmland, Region Dalarna och CirEko.

Anmäl dig på CirEkos webbplats

Start ”8 cirkulära affärssteg” 9 – 30 jan – CirEko