Fråga forskaren: Har det någon betydelse hur det ser ut? Den fysiska vårdmiljön inom äldreboenden

Fråga forskaren: Har det någon betydelse hur det ser ut? Den fysiska vårdmiljön inom äldreboenden

2018-04-25 kl. 09:00 - 09:45

Lilla ljusgården, Dalarna Science Park, Forskargatan 3, Borlänge

25

apr

Har det någon betydelse hur det ser ut? Den fysiska vårdmiljön inom äldreboenden kommer Susanna Nordin, lektor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna kommer att föreläsa om.

Den fysiska miljöns betydelse för människors hälsa och välbefinnande har rönt ett allt större intresse världen över. Många äldre personer som bor på äldreboenden idag har mycket skör hälsa i form av såväl fysiska som kognitiva funktionsnedsättningar, något som påverkar vardagslivet och välbefinnandet i stor utsträckning.

Vi vet att äldre personer med skör hälsa tillbringar en stor del av sin tillvaro inom boendet och den fysiska vårdmiljön är därför av central betydelse för dessa personer. Olika aspekter av den fysiska miljön kommer att lyftas och hur miljön kan utformas för att stödja äldre.

Susanna Nordin arbetar som lektor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna.

Fråga forskaren är en föreläsningsserie under våren 2018 där vi lyfter fram den forskning som bedrivs på Högskolan Dalarna. Dalarna Science Park är medarrangör i denna serie.

Kontakt: Högskolan Dalarna, Albina Pashkevich, alp@du.se, 023-77 87 52.

Elisabeth Fränne Wallin

Kommunikatör

070-666 93 54

Fråga forskaren: Kompetensutveckling för matematiklärare online – Vad, hur och varför

Ett stort antal rapporter och resultat av internationella och nationella undersökningar har pekat på ”krisen” i svenska skolans matematikundervisning. Den första av tre föreläsningar under föreläsningsserien Fråga forskaren.

Läs mer

Fråga forskaren - Vasaloppet - Resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder

Fråga forskaren - Vasaloppet - Resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder. Fråga forskaren är en föreläsningsserie under våren 2018 där vi lyfter fram den forskning som bedrivs...

Läs mer