Artikelserie hållbarhet

Innovativa livsmedelsföretag bidrar till FNs mål 2 – ingen hunger

Dalarna ska vara en bra region för matföretagare; här ska vi öka livsmedelsproduktionen och bli mer självförsörjande. I Dalarna arbetar vi också innovativt kring livsmedel och utvecklar bl a handel med Europa för klimatsmart proteinproduktion.  Just nu pågår två projekt; ”Food Region of Dalarna Assembly” och ”Klimatsmart proteinproduktion” ; exempel på hur Dalarna Science Park arbetar med FNs hållbarhetsmål.

Hur ser matproduktionen ut i Dalarna?

Läs hela artikeln

Hållbara företag gör skillnad och bidrar till FNs mål 8

Genom att tänka smart, innovativt och hållbart ska företag bli mer konkurrenskraftiga. Ett smart verktyg används just nu inom Dalarna Science Park för att skapa nya affärsmöjligheter för företag men även analysera risker. Samtidigt bidrar vi till FNs mål 8 – främja anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Läs hela artikeln

Inkludering ger tillväxt och bidrar till FNs mål 10

Alla ska ges samma möjligheter att få växa med sina idéer, företag och projekt oberoende vilket kön eller nationalitet man har. Vi på Dalarna Science Park vill bli bättre på inkludering oavsett nationalitet. Därför bjöd vi in företaget FEEN till en genomgång där vi också bidrar till FNs mål 10 – minskad ojämlikhet.

Läs hela artikeln

Smarta innovationer ger hållbara städer och samhällen

För att städer ska fortsätta utvecklas smart och hållbart med planering av bostäder, transporter, digitala lösningar, återvinning etc behövs nya innovationer. Exportplattformen Smart City Sweden har som uppdrag att ta emot utländska besökare, koppla ihop med företag och visa det mest innovativa och klimatsmarta vi har inom smarta och hållbara städer, dvs FNs hållbarhetsmål nr 11. På Dalarna Science Park ansvarar vi för noden i mellersta Sverige.

Läs hela artikeln