Ett stenhuggeri med sikte på framtiden

Ett stenhuggeri med sikte på framtiden

Hon är unik för sin bransch och har bestämt sig. Familjeföretaget ska lyfta med fokus på hållbarhet och affärer.

– Jag älskar att vara företagare, att se lösningar och vara med och påverka själv, säger Caroline Lenner, en 30-årig VD som med smartness och driv vill mejsla fram nya tankesätt med inverkan på en hel bransch.

För två och ett halvt år vände hon hem till Orsa, efter många år i Göteborg och Stockholm där hon arbetat som fastighetsmäklare och projektledare inom byggbranschen. I hembyn väntade framtiden då pappa Torsten öppnade en nygammal värld för henne.

– Jag kom hem under pandemin och började avlasta pappa, han hade arbetsveckor på i snitt 71 timmar räknade vi ut, så det fanns mycket jag kunde avlasta honom i. Tidigare hade jag inte varit intresserad, men nu hände något.

Ganska snart började Caroline se ”möjligheterna i begränsningarna”. I hennes tankar började det snurra: ”Tänk om verksamheten gick att effektivisera och göra på andra sätt?”

– Bilden många har av det här yrket är att det bara är hårt, bullrigt och skitigt där man går runt med varselvästar och skor med stålhättor. Men verkligheten är att det finns fler roller än de som inte syns, till exempel de kreativa och utåtriktade delarna, som att rita och beräkna på datorn eller ha kontakt med kunder. Till detta all spännande försäljning, produktutveckling och marknadsföring.

Sedan fjolårsskiftet är Caroline VD för familjeföretaget som omsluter fyra anställda i produktionen. Torsten har å sin sida, efter över trettiofem år på företaget, frikopplats från den dagliga driften och har nu ansvar för fastighetsfrågorna där det görs viktiga investeringar inför framtiden.

– Jag är inte den normativa stenhuggeriägaren. Jag tar intryck från andra branscher och funderar mycket på hur jag som ägare kan jobba smartare och stötta verksamheten på olika sätt. I familjeföretaget har jag fått chansen att skapa en ny roll där det funnits behov tidigare, sådant som man kanske normalt inte hinner för att man sitter fast i produktionen hela tiden.

Det är därför vi är ett företag i förändring just nu, med mycket investeringar runt hörnet. Och att vara kvinna i en så mansdominerad bransch har bara varit fördel, det är en fin sammanhållning i alla led där jag också blir stöttad av andra ägare av stenhuggerier.

Framtidsföretag – med anrik historia

Orsa Stenhuggeris verksamhet har starka anor, redan stenåldersjägarna visste att sätta värde på stenens egenskaper i sin jakt och överlevnad. Nordens äldsta slipsten sägs också komma från Orsa och är daterad ett tusental år tillbaka i tiden. I modern tid hittar vi den vackra sandstenen på främst husfasader och gravstenar runt om i Sverige.

– Vi har bland annat kunder i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö, där våra stenar används till byggnationer och för renoveringar av befintliga hus. Dessutom är vi den största leverantören av gravstenar i Dalarna.

Med sitt fokus på att förändra, utveckla och flytta gränser har Caroline även byggt ett helt nytt ordersystem för branschen som nu ska erbjudas marknaden.

– Det finns många olika ordersystem idag, men inget som passar det vi gör riktigt. Det här nya, enhetliga systemet kommer att förenkla allting.

När det kommer till trygghet i sitt företagande vill Caroline lyfta sitt deltagande i HIT-projektet som hanteras av Dalarna Science Park, ett forum med inriktning på hållbar, innovativ omställning och tillväxt.

– HIT passade mig väldigt bra då programmet byggde på handling och sådant som varit väldigt konkret för mitt företagande. Bra var att projektet pågick under en längre tid och att vi kunde anpassa tiden efter våra egna scheman. Men framför allt har jag blivit lyssnad på i olika nätverk, och kunnat bolla sådant som varit viktigt för oss på Orsa Stenhuggeri. Marianne Färlin, innovationsledare i programmet, har varit fantastisk, och alla temadagar vi har haft har landat i färdiga dokument kring hur vi ska jobba, exempelvis inom hållbarhet, ekonomi och marknadsföring. Jag kan varmt rekommendera andra etablerade företag att haka på när HIT-programmet rullar vidare i nya omgångar med nya företag.

Rent allmänt anser Caroline att det är lättare att bli framgångsrik på landsbygden än i en storstad.

– Här går det att skilja ut sig och man får så mycket hjälp av organisationer som vill att man ska lyckas. Till exempel Almi, Nyföretagarcentrum och Dalarna Science Park, de gör verkligen skillnad och man blir sedd som företagare, utifrån de behov man har för stunden. Det finns en väldigt bra grundtanke att vi gör det tillsammans i den här regionen, för att utveckla vår bygd och hela vårt samhälle. Det handlar om en styrka i det lokala som är ovärderlig.

Framtiden för företaget? Caroline målar upp en positiv bild.

– Det kommer säkert att fortsätta hända saker då jag är en sån som kommer på nya idéer hela tiden. Jag är tacksam över att mina medarbetare stöttar mig i mina idéer. Jag resonerar att man måste våga testa. Är det något som skaver letar jag lösningar, och jag tror på att definiera områden där vi kan bli bättre och hitta hållbara lösningar som fungerar över tid, inte bara för stunden.

Nyligen fick Caroline ett stort erkännande. Som en av hundra unga företagare i Sverige fick hon delta på ett heldagsevenemang med Prins Daniels Fellowship i Stockholm. Initiativet har bland annat som syfte att skapa förutsättningar för att fler unga ska våga ta steget att starta eget och att främja utveckling och tillväxt hos unga entreprenörer i Sverige.

– Det var en ära att bli nominerad och få vara med i det sammanhanget, det är glädjande att bli uppskattad för det jag gör.

Om Dalarna Science Parks affärutvecklingsprogam för etablerade företag

HIT – hållbar innovativ omställning och tillväxt är ett affärsutvecklingsprogram designat för utveckling av etablerade företag. Genom beprövade metoder och verktyg genereras nya kunskaper och ökad innovationsförmåga för att framtidssäkra företag, höja beredskapen inför förändringar och fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare.

Nästa programstart är 17 november 2022.

Läs mer och anmäl intresse här: HIT-programmet – Dalarna Science Park

 

Marianne Färlin

Affärsutvecklare

070-8397543

David Nordlund

Affärsutvecklare

070-270 21 93