Finansieringsdag med många möjligheter

Finansieringsdag med många möjligheter

Många har brottats med att ha projektidéer men inga pengar. Samtidigt vetskap om att det finns flera aktörer och bidragsgivare att söka ifrån. Hur ska man göra och var ska man vända sig?

Detta hade hörsammats av Dalarna Science Park genom projektet Regional främjarsamverkan som bjudit in till en förmiddag med råd och tips. På plats fanns Vinnova, Tillväxtverket, Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Almi Företagspartner GävleDala och Almi Invest som informerade om vilka möjligheter som finns hos just dem.

Goda råd och exempel gav företagaren Valbona Shala som driver företaget FEEN ab. Hennes företag stödjer näringsliv och offentlig sektor med konkreta och beprövade metoder inom kulturkompetens, inkludering och arbetsmarknadsfrågor. FEEN ab har sökt och bl a fått mikrostöd från Region Dalarna med fokus på marknadsföring med specialkompetens.

Här kommer en kort sammanställning med exempel på respektive finansiärs bidrag:

  • Almi företagspartner GävleDala och Almi Invest kan vara med och ge bidrag, lån och investera genom riskkapital. Almi Invest kan numera även investera i bolag äldre än 7 år.
  • Länsstyrelsen Dalarna erbjuder ”Klimatklivet” vilket är ett investeringsstöd för insatser som minskar koldioxidutsläpp mm som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.
  • Region Dalarna kan finansiera med exempelvis ”särskilt investeringsstöd” och ”företagsutvecklingsstöd”, ”regionalt investeringsstöd”, ”mikrostöd”, ”konsultcheck” samt “affärsutvecklingscheckar” med fokus på att nå nya marknader internationellt eller genom digitalisering.
  • Vinnova kan bistå ”innovativa startups” och ”innovationsprojekt i företag” genom två utlysningar som riktar sig till företag.
  • Tillväxtverket har ”affärsutvecklingscheckar” och ”affärsutvecklingscheckar socialt företag”. Titta gärna på www.tillvaxtverket.se för fler aktuella utlysningar, event och möjligheter för företag. Även internationella kontakter och möjligheter finns.

Mer information på www.verksamt.se/dalarna samt genom Frida Vikström och Anna Torsgården, Dalarna Science Park.

Anna Torsgården

Projektledare och hållbarhetsstrateg

070-577 99 57