Search

Hållbar innovation leder bolagen framåt

Hållbar innovation leder bolagen framåt

Innovation handlar om så mycket mer än att bara förbättra produkter. Det handlar lika mycket att förbättra erbjudandet, nya affärsmodeller och smartare processer. Hur arbetar både mindre och större företag med hållbar utveckling och innovation för att utvecklas och skapa värde?

Dalarnas Science Park bjöd till frukostseminarium under Borlängeföretagsdagar med dessa frågor i fokus tillsammans med StoraEnso, SSAB och Borlängeföretaget Isakssons. Företag som har gjort hållbarhet och innovation till kärnan i sin strategi.

Transformation från en traditionell pappers- och kartongtillverkare till ett globalt tillväxtföretag för förnybara material, beskrev Per Lyrvall, Sverigechef för StoraEnso. Om hur globala trender påverkar efterfrågan på förnybara material världen över och hur de ser möjligheter med att allt som tillverkas av fossila material idag faktiskt kan tillverkas av skogsråvara imorgon. Stora Enso ser hållbarhet som kärnan i erbjudandet till sina kunder och förmågan till innovation som en förutsättning för befintlig och ny affärsverksamhet. Per betonade vikten av att se innovation som en process som berör alla delar av verksamheten.

Resan mot bolagets mål om en fossilfri ståltillverkningsprocess 2045 och om ambitionen att minska klimatpåverkan för sina kunder genom fortsatt utveckling av höghållfasta stål, talade Mia Eriksson, SSABs platschef i Borlänge, om. Hon gav exempel på hur lättare och mer höghållfasta produkter i lastbilar västligt kan effektivisera transporter och minska miljöpåverkan. Detta stärker erbjudandet till bolagets kunder. Att arbeta tillsammans med alla olika intressenter som kan bidra med lösningar och om vikten av att inkludera alla i innovations- och förbättringsarbetet.

Borlängeföretaget Isakssons har gjort en omställning från traditionellt plåtföretag till att satsa på miljöteknik. Patrik Fäldt, vd och försäljningsansvarig för Isakssons beskrev vilka möjligheter det har inneburit att bredda och utveckla verksamheten. De erbjuder idag lösningar som nyttiggöra energin från spillvatten i tex badhus, industrier och bostäder. Patrik betonade vikten av sina personliga insikter kring hållbarhet och synen på ledarskap och hur de har påverkat förtagets val av ny inriktning och tillväxtmöjligheter.

Gemensamt för de tre förtagen var att de pekade ut ledarskapet som den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas i innovationsarbetet. Att stödjande strukturer och bra processer finns är såklart en förutsättning men att det är hur man involverar, engagerar och inspirerar varandra som avgör hur väl man lyckas det var alla eniga om.

För att uppfylla det som världen enats om att vi behöver göra i Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling, krävs att vi utmanar mycket av det vi idag gör och ser som självklart. Många problem behöver lösas och många nya behov uppstår som innebär såväl nya affärsmöjligheter som behov av innovationer.

Vi på Dalarnas Science Park vill bidra till att stärka innovationskulturen i Dalarna. Vill du medverka till detta eller diskutera din egen utveckling tveka inte att kontakta oss!

Ett stort tack till talarna och alla som bidrog och ett särskilt tack till Innovationspanelen som gav oss på Dalarnas Science Park Innovationsidéer och insikter om hur vi kan utvecklas.

Kontakta oss gärna; Sara Skärhem, sara.skärhem@dalarnasciencepark.se och Martin Jansson, martin.jansson@dalarnasciencepark.se

Sara Skärhem

Projektledare ecoINSIDE / Smart City Sweden

070-680 46 44

Företagsfrukost- Hur kan ditt företag bli mer innovativt?

Kom, delta och inspireras tillsammans med Mia Eriksson, plats- och produktionschef, SSAB Borlänge, Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso, Patrik Fäldt, Vd Isakssons den 18 april.

Läs mer

Innovation

Innovation involverar människor med engagemang och kompetens utanför företaget och du kommer snabbare framåt.

Läs mer