Alla artiklar & inlägg

Här hittar du hela vårt artikel- och inläggsarkiv.

Innovation

SMARTA INNOVATIONER GER HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

För att städer ska fortsätta utvecklas smart och hållbart med planering av bostäder, transporter, digitala lösningar, återvinning etc behövs nya innovationer. Exportplattformen Smart City Sweden har som uppdrag att ta emot utländska besökare, koppla ihop med företag och visa det mest innovativa och klimatsmarta vi har inom smarta och hållbara städer, dvs FNs hållbarhetsmål nr 11. På Dalarna Science Park ansvarar vi för noden inom mellersta Sverige.

Läs mer

I tuffa tider vill flera prata mera

Tuffa tider både för företag och människor har Covid-19 pandemin orsakat. Men för företaget Pratamera har trycket ökat; flera väljer att anlita företagets psykologer och psykoterapeuter för att prata mera. Pratamera har även inlett flera samarbetet och utökat sina tjänster. Företaget är idag med i Dalarna Science Parks inkubatorn och får stöttning i affärsutvecklingen.

Läs mer

Healthy homes bidrar till frisk luft i hemmen

Healthy homes utvecklar behovsstyrd ventilation för bostäder och skapar lösningar för både villor, fritidshus och flerbostadshus. Ventilation styrd efter behov är sedan tidigare vanligt i kontor men det var med företaget Healthy Homes teknik som det blev tillgänglig för bostäder fullt ut! Nu växer Healthy Homes genom inkubatorns affärsutvecklings-processer och internationella planer finns.

Läs mer

Innovativa livsmedelsföretag bidrar till FNs mål 2 - ingen hunger

Dalarna ska vara en bra region för matföretagare; här ska vi öka livsmedelsproduktionen och bli mer självförsörjande. I Dalarna arbetar vi också innovativt kring livsmedel och utvecklar bl a handel med Europa för klimatsmart proteinproduktion. Just nu pågår två projekt; ”Food Region of Dalarna Assembly” och ”Klimatsmart proteinproduktion”. Dessa projekt är exempel på hur Dalarna Science Park arbetar med FNs hållbarhetsmål.

Läs mer

Hållbara innovationsprocesser och digitala behov har ökat bland bolagen i inkubatorn

Under 2020 firar inkubatorn 15 år inom Dalarna Science Park verksamhet. Tittar man i backspegeln vad som hänt under denna tid så kan vi sammanfatta resultatet mellan 2014-2018 så här...

Läs mer

Fossilfria transporter för dalarnas industri

År 2045 ska Sverige vara klimatneutralt. Det innebär att Sveriges transportsystem ska vara fossilfritt om 25 år. Ett nytt projekt, ”Innovationer för Basindustrins Fossilfria Transporter” vill sätta hållbarhet i fokus och lyfta den så viktiga basindustrin i Dalarna högt upp på agendan.

Läs mer

Rekordstort internationellt intresse för svenska lösningar inom smarta städer

Svenska lösningar inom smarta och hållbara städer lockar rekordmånga utländska aktörer till Sverige. Smart City Sweden kan idag visa upp över 100 besöksobjekt över hela landet med lösningar inom miljöteknik, mobilitet, stadsplanering, digitalisering och social hållbarhet.

Läs mer

AGNSY VILL FÅ MÄNNISKOR ATT LEVA PÅ SIN DRÖM

Vi ska skapa en enkel och komplett plattform som gör att användare kan ladda upp digitala produkter som de får betalt för. Thomas Gilén, Maria Burénius Melander och Robert ”Glenn” Blank driver företaget AGNSY ab. De utvecklar en plattform att enkelt kunna ta betalt för producerat digitalt material i form av till exempel texter, bilder och filmer.

Läs mer

KLIMATSMART PROTEINPRODUKTION

Nu ska det skapas förutsättningar för storskalig produktion av insekter till mat och foder för den norska, svenska och europeiska marknaden. Pernilla Löfling, Dalarna Science Park arbetar med det klimatsmarta proteinproduktions-projekt, KLIPP.

Läs mer

Sök Åforsk-entreprenörsstipendium

Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer utnämns under Sveriges Innovationsriksdag och tilldelas 200 000 kr vardera. Nu kan entreprenörer från hela Sverige söka ÅForsk Entreprenörsstipendium, ansök senast 14 februari.

Läs mer