Search

Regionalt Exportcenter i Dalarna invigt!

Regionalt Exportcenter i Dalarna invigt!

Regeringen och Tillväxtverket gav nyligen Region Dalarna i uppdrag att inrätta ett regionalt exportcenter i länet. Det ska underlätta för företag som vill internationaliseras. Torsdag den 8 december invigde statssekreterare Eva Lindström från näringsdepartementet och Region Dalarnas ordförande Leif Nilsson exportcentrat på Dalarna Science Park i Borlänge.

Dalarna är ett av sex län i landet som blivit utsedda att vara pilotlän i regeringens exportstrategi. Dessa ska inrätta exportcenter som ska underlätta för företag som vill exportera att hitta rätt bland de offentliga aktörer som ger stöd till affärsutveckling och internationalisering. Övriga fem län där exportcentra inrättas är Skåne, Västra Götalands, Kronobergs, Östergötlands och Västerbottens län.

Invigning och Take off

I samband med den officiella invigningen har företag bjudits in och affärsrådgivare och myndigheter samlas för att berätta hur Dalarnas regionala exportcenter fungerar och vilken hjälp man kan få som företagare. I programmet finns bland annat Business Sweden, som ger en bild av möjligheter och utmaningar på en global marknad och företaget Solenergi & Service AB, som berättar om sin satsning på solenergi på Elfenbenskusten. Hans Pontusson, chef för tillväxtenheten på Region Dalarna, presenterar det regionala utvecklingssystemet.

Programmet finns i sin helhet på Dalarna Science Parks webbplats.

Vad gör ett regionalt exportcenter?

Ett regionalt exportcenter består av flera organisationer som samarbetar för att göra det enklare för företag att få rätt stöd i sin internationaliseringsprocess. Med ett samlat tjänsteutbud får företagen kunskap, nätverk och finansiering utifrån specifika behov. I Dalarna ingår följande myndigheter och organisationer; Almi Företagspartner AB, Invest in Dalarna, Enterprise Europe Network, Business Sweden, Mellansvenska Handelskammaren, Destination Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och Tillväxtverket.

Anna Torsgården är projektledare vid
Regionalt exportcenter på Dalarna Science Park.
Foto: Jörgen Steen.

Anna Torsgården

Projektledare Regionalt Exportcenter/ Regional främjarsamverkan

070-577 99 57