Utmaningar och möjligheter för hållbar affärsutveckling

Utmaningar och möjligheter för hållbar affärsutveckling

InstaCNC är ett av de företag som genom verktyget “Sustainability Scale-up” har arbetat igenom de globala hållbarhetsmålen. För att stärka sitt företag och samtidigt bidra till en hållbar värld. Genom att svara på ett antal frågor får företaget en grund i vilka områden som är viktiga för hur just deras företag kan fokusera på i sitt hållbarhetsarbete.

Tid för reflektion

Genom inkubatorn på Dalarna science park erbjuds alla företag en modul för hållbarhet. Här får företaget möjlighet att gå ner på djupet kring vad hållbarhetsfrågor är och vilka av de 17 globala målen som är mest relevanta för just det egna företaget. Verktyget som används heter som sagt “Sustainable Scale-up” och fungerar som ett spel med frågor. Tillsammans med en av inkubatorns medarbetare går man igenom spelet och hittar relevanta hållbarhetsmål.

– Att som ett ungt företag så här tidigt filtrera och fundera på vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för oss känns värdefullt, menar Andreas Wessung. Kan vi redan nu få med hållbarhetsperspektivet i vår strategi och våra mål så har vi nog vunnit väldigt mycket i ett längre perspektiv. Vi tror att om vi ska vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden för en yngre generation så är hållbarhetsfrågor något som kommer värdesättas högt och där vill vi verkligen uppfattas som ett modernt företag. Vi genomförde Workshopen digitalt och det var både smidigt och lättförståeligt. Vi fick ut ett antal mål och en handlingsplan för hur vi ska arbeta framåt, säger Andreas Wessung.

De områden som InstaCNC kommer arbeta vidare med är samhällsutveckling, miljö, mänskliga rättigheter och kund-konsument.

Tydliga mål och en konkret handlingsplan

Genom att ta fram tydliga mål och definiera vad (vi som) företaget ska uppnå inom dessa områden då är det enkelt att få in hållbarhetsarbetet som integrerad och naturlig del i hela företaget. Ett exempel är InstaCNCs engagemang för den lokala samhällsutvecklingen.

– För oss är det jätteviktigt att vara med och bidra till en ökad kompetensutveckling inom industrin och att fler människor får upp ögonen för vad ett tekniskt arbete faktiskt är jämfört med för bara 10 år sedan. Automatisering och digitalisering kräver nya arbetssätt och nya kompetenser och vi har under det senaste året erbjudit praktik för elever från både Tekniksprånget vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och yrkesutbildningen Robot- och CNC-tekniker vid Mora yrkeshögskola.

– Som inkubator är det jätteviktigt för oss att hänga med i samhällsutvecklingen och hållbarhet är nu mer aktuellt än någonsin. Vi har sett ett växande behov av att stötta inkubatorföretagen i deras hållbarhetsarbete och verktyget sustainability scale-up uppfattas av många som ett konkret och handfast sätt att ta sig an hållbarhetsarbetet i det egna företaget. Verktyget har utvecklats genom ett Vinnova-projekt och har också spridits till inkubatorer över hela landet, säger Frida Vikström, hållbarhetsstrateg på Dalarna science park.

Tillgång till spetskompetens

– Genom inkubatorn får vi tillgång till ett brett nätverk av spetskompetens i olika faser av vår företagsresa. Vi kan bolla våra idéer och få stöd i byggande av bolaget. Hittills under vår tid i inkubatorn har fokus på affärscoaching varit på att bygga struktur och få en gemensam samsyn på mål och vision med företaget. Nästa steg är fokusera mer på vår digitala marknadsföring och bli bättre på att nå ut till våra målgrupper.

Snabbfakta om InstaCNC

Erbjuder snabb tillverkning av prototyper, maskindelar och verktyg i främst stål och aluminium. Genom egenutvecklade algoritmer skapas en automatiserad affärsprocess som börjar med att kunden laddar upp sin 3D-modell på webben, får ett sekundsnabbt svar på pris och leveranstid och kan beställa färdig detalj med leverans inom 5 dagar.
Säte: Mora
Team: Jonas Wassdahl, Andreas Wessung och Andreas Wassdahl.
Hemsida: www.instacnc.com

 

Boka ett möte

<!-- wp:paragraph --><!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Vill du komma vidare med din idé, knyta nya kontakter eller hitta samarbeten i Dalarna, Sverige eller ute i världen? Du är välkommen att...

Läs mer