Avancerad industri

Ska skapa möjligheter att resurseffektivisera företag inom bioekonomi genom att integrera testbäddar för produktion.

Ny internationell metod för ökad innovation utvecklas i Dalarna

Dalarna ligger verkligen i framkant vad gäller framtagande av metoden, påstår Rodin Genoff. Här är ni framträdande på just kombination av jämställdhet, hållbarhet och innovationer med era tillgångar på skog och en utvecklad industri. Detta tog jag med mig från tidigare kontakter i Dalarna vid utformandet av metodiken. Jag har tillsammans med Narelle Hooper och Susan Pettifer skrivit boken ”New Women, new Men, new Economy – how creativity, openness, diversity and equity are driving prosperity now”, vilken beskriver hur man kan tänka och arbeta. Boken kan ligga till grund för ett internationellt arbetssätt och här har Dalarna bidragit stort, säger Genoff.

Läs mer