Bioekonomi

Integrera testbäddar med de funktionella innovationssystemen i Värmland och Dalarna.

Klimatsmarta nya bioprodukter

Inom Bioinno vill man även nå branscher som idag inte är direkt kopplade till skogsnäringen. Självklart tänker man hållbart med syfte att hitta klimatsmarta alternativ och ersätta plast och andra miljöfarliga material med biobaserade material.

– Jag ser framför mig ett ökat intresse för miljövänliga produkter och att vi tydligt kan visa affärsnyttan i att jobba med skogen, förnyelse och utveckling, säger Kerstin Granath.

Läs mer