Ny internationell metod för ökad innovation utvecklas i Dalarna

Ny internationell metod för ökad innovation utvecklas i Dalarna

Dalarna ligger verkligen i framkant vad gäller framtagande av metoden, påstår Rodin Genoff. Här är ni framträdande på just kombination av jämställdhet, hållbarhet och innovationer med era tillgångar skog och en utvecklad industri. Detta tog jag med mig från tidigare kontakter i Dalarna vid utformandet av metodiken. Jag har tillsammans med Narelle Hooper och Susan Pettifer skrivit boken ”New Women, new Men, new Economy how creativity, openness, diversity and equity are driving prosperity now, vilken beskriver hur man kan tänka och arbeta. Boken kan ligga till grund för ett internationellt arbetssätt och här har Dalarna bidragit stort, säger Genoff.

Projektet ägs av Region Dalarna och utförs i samverkan med flera aktörer i Dalarna och Värmland.

Detta är ett unikt arbetssätt och medger en kombination av möjligheter, som vi kallar BOSP, det vill säga business opportunities strategic potentials, menar Kjell Grundström från Region Dalarna. Nu har vi lagt grunden för metoden, utbildats i den, och gjort ett flertal företagsbesök. Jag tror verkligen att detta kan vara ett steg i rätt riktning för ett innovativt företagande, säger Grundström. 

Enkelt kan man förklara metoden med att företagen svarar på frågor som är kopplade till motivation för förnyelse och samverkan i olika former. Motiven och behoven varierar mellan olika företag. Man tittar även på företagens möjligheter att lyftas inom digitalisering och innovation. Kopplat till innovation ligger även jämställdhet vilken är avgörande för en ökad innovationsförmåga. Nyckelaktörer identifieras hos de olika företagen på både kund och leverantörssidan vilka sedan sammanförs och en tydlig bild över samverkansformer visar sig i form av ett visuellt ekosystem. En app har utvecklats som enkelt och mycket illustrativt visar hur företagen medvetet eller omedvetet är sammanlänkade och vilken samverkanspotential som finns.  

Vad är nyttan för Dalarna i projektet?  

– Metoden går ut på att skapa nya affärsmodeller baserad på ökad innovation, jämställdhet, digitalisering och cirkulär ekonomi. Områden som är en förutsättning för företagens möjlighet att utvecklas och ligga i fronten i den nya ekonomin. Ökad samverkan som leder till fler och bättre affärer, nya kontrakt och ökad omsättning är målet. 

Rodin Genoff, en internationellt erkänd och prisbelönt klusterutvecklingsexpert från Australien, introducerade redan för några år sedan ett arbetssätt och metodik för att utveckla nya affärsmodeller baserad på företagsnätverk. Nu har han åter varit i Dalarna och arbetat med ett projekt kopplat till ökat hållbart trähusbyggnade tillsammans med Region Dalarna, som är projektägare, IUC Dalarna, ByggDialog Dalarna, Dalarna Science Park och Paper Province i Värmland.

-För Dalarna kommer en stor del att fokusera på innovation inom avancerad industri, livsmedelsproduktion och bioekonomi menar Stefan Jansson från Dalarna Science Park. Vi kommer också med hjälp av metoden att utveckla samarbete mellan flera pågående projekt, ex BIOINNO och FRODA, för att se synergier. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för företag inom respektive bransch för att hitta nya affärsmodeller och innovativa lösningar. Denna kartläggning visar verkligen regionens potential. 

Ny internationell metod för ökad innovation utvecklas i Dalarna

Dalarna ligger verkligen i framkant i framtagande av metoden, påstår Rodin Genoff. Här är ni framträdande på just kombination av jämställdhet, hållbarhet och innovationer med era tillgångar på skog och...

Läs mer