IRIS Metod – Hur gjorde vi?

IRIS Metod – Hur gjorde vi?

Projektet IRIS har använt sig av två tillvägagångssätt för att skapa redskap som fungerar hos alla partners runt Östersjön oavsett kulturella skillnader.

Peer Review

Sedan några år används Peer Review för att stärka medlemmarna i Swedish Incubators & Science Parks, SISP, en modell inspirerad av EFQM Excellence Model (efqm.org) och anpassad för att främja utvecklingen av organisationer som jobbar med företagsutveckling och innovationssupport.

IRIS-projektets medlemmar har aktivt använts sig av modellen för att genomlysa varandras organisationer och ge konstruktiv feedback på hur man kan använda sina styrkor och förbättra sina svagheter på bästa sätt.

Tester

Genom en serie workshops inom 5 fokusområden viktiga för innovationsutvecklingen, utvecklade projektet tester som varje partner genomfört i sin organisation inom en viss tid. Testerna har inneburit allt från att använda en specifik coaching-strategi till att genomföra ett event eller en kampanj med specifika parametrar betydelsefulla för något av projektets fokusområden.

 

IRIS-projektets fokusområden

 

The project has helped us to change our mindsets. Thanks to experienced people who visited our Technopark, we could look at our activities from a different angle. During workshops we got acquainted with new approaches to the troubles that occur with startups, we learned about new sets of tools, modern practices that can be used now while working with residents and startups. [—] Our task is to adjust them to our own circumstances in the country taking into consideration specifics of governmental influence. [—] We shared the experience gained at the workshops with our colleagues and management, we can see that changing process has started. Step by step we try to implement modern techniques – we are improving all the time. [—]

State Enterprise ”Science and Technology Park of BNTU ”Polytechnic”, Belarus

 

Tillbaka till IRIS