Kreativ Workshop -Hur vänder vi ohållbara mönster till hållbara affärsidéer?

Kreativ Workshop -Hur vänder vi ohållbara mönster till hållbara affärsidéer?

2019-05-03 kl. 10:00 - 11:00

Workflow Open, Dalarna Science Park, Forskargatan 3, Borlänge

03

maj

Vi vet att omställningen till en hållbar värld både är möjlig och nödvändig.

Samtidigt handlar samtalet ofta om uppoffringar, att något ska reduceras, plockas bort.

Vi är mer nyfikna på vad vi lägger till och vilka affärsmöjligheter som springer ur den hållbara omställningen.

Välkommen till en workshop med Göran Larsson och Helbild Studio där vi utforskar de innovationer som uppstår när vi tänker och agerar hållbart.

Hållbart forum - Hur tillfredsställer vi kundens behov utan att tära på jordens resurser?

Vårt samhälle är på väg in i en mer hållbar ekonomi. En ekonomi med mer fokus på tjänster stället för materiella produkter, där vi hyr istället för att köpa och...

Läs mer

Dumhetsparadox och reflexivt ledarskap

"Det förekommer för mycket dumhet på arbetsplatserna!" och “Är ledarskap ett magiskt elixir mot alla möjliga organisationsproblem?” Kom och lyssna på författare och professor Mats Alvesson & diskutera med oss...

Läs mer