5 saker som förändrar för företag

5 saker som förändrar för företag

Det är mycket som redan har förändrats, och kommer fortsätta att förändras, i samband med pandemin. Härom veckan fick jag i uppdrag av Tankesmedjan Dalarnas Framtid att summera mina tankar med utgångspunkt i den kris som råder. Jag valde att sammanfatta hur jag ser att företagandet förändras i ett par punkter och här delar jag med mig av mina tankar.

     1. Digitalisering

Vi ser en accelererad tjänstefiering. Dels kan ett företag som idag erbjuder en tjänst utveckla erbjudandet genom att addera till en fysisk vara i form av en digital applikation. Och omvänt, de varuproducerande företagen skapar tjänster kring sina varor. Företag har behövt, och måste fortsätta att snabbt ställa om och nyttja digitaliseringens möjligheter. Det handlar om att etablera nya köpkanaler, nya sätt att leverera och att t ex möta kunder. Förändringen har redan pågått under en par år, där vi t ex har sett hur fysisk handel har fått ge vika för e-handel.
Lokalt såg vi under pandemin hur IKEA i Borlänge snabbt ställde om och byggde ut sin e-handel. Personalen gavs nya arbetsuppgifter och fick istället för att möta kunder på golvet, plocka ihop beställningar för att sedan leverera ut till bilen på parkeringen.

      2. Hållbarhet

Hållbarhetsfrågan hade redan seglat upp, men den accelererar faktiskt under pandemin. Företag måste ännu tydligare visa var de står i frågan både vad gäller ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Förändringen nu är att konsumenter och individer drar företagen i rätt riktning genom konsumentpåverkan, konsumenten är påläst och dess värderingar vägleder vid inköp av varor och tjänster.

Agenda 2030 är viktigare än någonsin och de globala målen måste vi alla hjälpas åt att nå, det blir viktigt för företag att visa att man har sanna ambitioner i frågan. Dalarna Science Park jobbar för att utbilda företag vad det gäller de globala målen och vi har givetvis hållbarhetsaspekten med i vår företagsinkubator. Så vänd er gärna till oss om ni vill ha hjälp.

      3. Global konkurrens och ökad innovation

I och med den ökade digitaliseringen så blir varor och tjänster mer lättåtkomliga och på en geografiskt större marknad. Det innebär att innovationer tidigt blir globalt synliga på webben. Det ställer nya krav på innovation och det gäller att öka takten och kanske hitta nya samarbeten för att lyckas förändra och förbättra affärsmodeller och skapa nya tjänster och produkter. Här finns företagsinkubatorn på Dalarna Science Park till er hjälp likväl som t ex Almi.

     4. Flexibilitet

I en framtid kommer vi i ännu större utsträckning se att vi utvecklar, producerar och lagerför varor i EU för EU.

Att ha flexibla värdekedjor för att klara leveranser har blivit ännu tydligare i samband med pandemin. Både offentlig sektor och dagligvaruhandel har känt av detta genom brist på skyddsutrustning och t ex dagligvaror. Det ställer ännu större krav på starkare regioner och en bredare tillverkning at t ex livsmedel regionalt och nationellt så att vi inte blir så beroende av import av viktiga varor vid en eventuell ny kris. I vår forskning- och innovationsportfölj jobbar vi med två spännande livsmedelsprojekt som kommer göra skillnad för Dalarna och kanske världen.

     5. Jobbkultur

Pandemin medför även en förändring för företagen som arbetsgivare. Allt hemarbete, i och med restriktioner, har medfört att fler insett fördelar med att kunna jobba hemifrån. Ca 70% uppskattar hemmakontorets fördelar, enligt en undersökning utförd av Kantar Sifo hösten 2020. Det innebär att man som arbetsgivare kanske inte behöver lika många kontorsplatser utan mer flexibla lösningar för sin personal. När personalen kan alternera mellan jobb och vardagsliv mår många bättre. Det senaste uttrycket är att jobba i windowed work. Det innebär att arbetstagaren får dela upp sin dag i arbetspass och pass för privata åtaganden, men summan ska ändå bli en heltid.

En annan aspekt är den nya gigekonomin, med nya modeller för arbete. Vi reser mindre nu vilket gör att vi också sparar tid. Vi kommer nog aldrig att gå tillbaka till att alla möten sker fysiskt. Många får därför mer tid i sina kalendrar vilket ger utrymme till att bidra i en förening, arbeta i en styrelse eller kanske starta ett eget bolag där man gör det man passionerat drivs av. Möjligheten att konsulta inom en viss nisch där man är riktigt bra öppnar sig kanske parallellt med en tillsvidareanställning. Det resulterar i fler ”gigare” i framtiden.

Angelica Ekholm, vd Dalarna Science Park