Är jämställdhet vägen till framgångsrikt näringsliv?

Är jämställdhet vägen till framgångsrikt näringsliv?

Tänk dig tidigt 1900-tal, kvinnliga journalister slår sig samman i ett nätverk. Man kallades sig själva för ”Ligan”, träffades för att ”kaffa” och för att hitta vägar att ta sig upp i hierarkin för att få skriva de viktiga reportagen. Man samlade framgångsrikt in pengar i en resefond för att möjliggöra för kvinnor att även de skulle kunna ta en tjänst som utrikesreportrar. Frustration födde, och föder, stridslust.

Nu är det 2020, och rapport efter rapport visar att vi är långt ifrån jämställda. Vi kvinnor och män. Det är tydligt när det kommer till hur styrelser bemannas, hur ledningsgrupper ser ut eller när vi tittar på statistik över nystartade företag.

Stridslust, jag vet inte. Men nog finns det ett ”jävlar-anamma” här i Dalarna. Det blir tydligt när nu fler kvinnliga nätverk växer fram. Kvinnor grupperar sig för att komma framåt, för att synas och höras och mest av allt för att bidra och göra skillnad.

Jag deltog nyligen när Women Building Sweden lanserades. Det är ett nätverk i Dalarna där kvinnor grupperat sig inom bygg- och teknikbranschen kring frågor som utveckling, innovation och affärsnytta. Ett annat nätverk som jag nyligen träffat är Business Women of Siljan, BOSS. Det är unga kvinnor med framtidsambitioner som tycker det är dags att kavla upp ärmarna och ta plats i näringslivet. Precis som tidigt 1900-tal ses styrkan i att träffas för att stötta varandra.

Biznet är ytterligare ett nätverk som samlat närmare 300 kvinnor med ambitionen att stärka företagsamma kvinnor i Dalarna för mer jämlika styrelser.

Bolag grundade av kvinnor är mer lönsamma

På Dalarna Science park jobbar vi med 22 nya bolag i vår affärsinkubator. Hälften av dessa drivs av enbart män, 14% drivs av enbart kvinnor och 36% består av mixade team.

Samtidigt visar en nyligen publicerad rapport från Tillväxtverket att bolag grundade av kvinnor är mer lönsamma. Statistiken visar även att nordiska bolag med en eller flera kvinnor som grundare dessutom omsätter 45 procent mer. Vi måste få fler kvinnor att våga ta steget att starta företag, dom gör det uppenbarligen bra.

Se kvinnor för det de är, kompetenser och bolagsbyggare

Tillväxtverkets rapport talar sitt tydliga språk. Stiftelsen Allbights rapport Pandemin backar bandet, oktober 2020, visar att listan med bolag som helt saknar kvinnor i ledningen växer. Det är tråkig läsning 2020. Det siffrorna visar är en outnyttjad potential. Det finns företagsamma kvinnor som kan och vill. Ett jämlikare näringsliv, där olikheter tas tillvara, har i olika rapporter visat sig ge bättre avkastning, mer hållbara bolag och ett starkare näringsliv.

Hur når vi bättre jämställdhet?

Självklart måste vi samarbeta och skapa möjligheter för utveckling, ledarskap och entreprenörskap – på lika villkor! Oavsett om du är man eller kvinna, ung eller gammal, svensk eller utlandsfödd, boendes i stad eller utanför så måste kvinnor ges mer plats.

Jämställdhetsfrågan finns beskriven i FN:s globala mål. ”Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.”

Dalarna Science park jobbar för att sprida kunskap om de globala målen och för EU:s mål inkluderande tillväxt.  Jag tror att resan mot ett jämlikt näringsliv går snabbare om vi först och främst förstår mervärdet i mixade grupper och dessutom ser till att göra verklighet av det.

Detta betyder att ni alla måste vara med. Hör av er till oss om ni vill veta mer om hållbarhetsmålen och hur ni som arbetsplats kan jobba med dessa och därmed bidra till ett mer jämställt samhälle.

Och för framtiden, låt frustrationen ta sig ett nytt uttryck – låt den bli viljan att gå den där extra milen för att leta lite till. Finns den kompetens vi söker möjligen hos en kvinna denna gång? Lär känna de kvinnliga nätverken i Dalarna och öka möjligheten att stärka era ledningsgrupper och styrelser med fler kvinnor.

Jag ser framför mig ett framgångsrikt Dalarna och en bättre och mer jämställd värld!

Angelica Ekholm, vd Dalarna Science Park

 

* Bilden tagen i samband med Diös och vänner aug 2020.
Fastighetsbranschen som Diös representerar är den bransch som kommit längst i jämställdhetsfrågan enl stiftelsen Allbright. Gûnther Mårder från Företagarna jobbar för att fler kvinnor startar företag och Per Schlingmann är engagerad i frågan kring ett jämställt näringsliv.