Checklista för hållbara event

Checklista för hållbara event

När du ska genomföra event eller konferens är här några goda råd och tips för att göra det hållbart och tillgänglighet för alla. Där alla har möjlighet att delta på lika villkor och med bästa tanke på klimat, miljö och etik.

Ladda ner checklista för hallbara-events