En nära på uppfylld önskelista

En nära på uppfylld önskelista

Tänk vad fort ett år går. Nu närmar sig slutet av 2021 och det är dags att summera ännu ett speciellt år. Det har även i år varit ett år som i mångt och mycket präglats av en pandemi och dess effekter. Men vi har hittat nya arbetssätt som skapat förutsättningar att driva på arbetet i något jag skulle beskriva som ett rasande tempo. Jag är stolt över att kunna summera ett väldigt framgångsrikt år för Dalarna Science Park. Det har varit ett år av möjligheter där vi bidragit till utvecklingen av ett ännu mer innovativt och hållbart Dalarna.

Internt så har vi tagit viktiga steg där styrelsen antagit en ny strategi och vi har påbörjat arbetet med att implementera den. Parallellt har vi arbetat med att driva på de dagliga värvet i vår nya projektarena och i vårt företagsutvecklingsteam.

Vi har levererat långt över de nyckeltal vi satt upp för verksamheten och det är lätt att vara stolt över resultaten. Våra hårt kämpande inkubatorbolag har också plockat hem högt rankade utmärkelser.
Faisa Abdi på QC Renewable Energy, som sålt in sin solcellslösning för gatubelysning i Somaliland, har blivit utnämnd till Sveriges främsta unga idé av organisationen Företagarna.

Roger Danielsson, med företaget RXD och innovationen Green Buffers, är ett annat exempel på innovationsrikedom skapad i Dalarna. Green Buffers en slags krockkudde mellan tågvagnar för att förhindra allvarliga person- och materialskador vid tågolyckor. Detta viktiga arbete kammade hem utmärkelsen årets SKAPA1 innovation, och det är första gången på 21 år som priset går till Dalarna!

Företaget Simplitude har fått utnämningen ”Bästa nordiska tillväxtföretag”, av UC. En utnämning som enbart 5 % av företagen i Norden når, härligt när ett bolag på kort tid utvecklas så positivt.

Dessa tre nämnda bolag är bara några av de 22 start-ups vi just nu har i vår inkubator. Det finns väldigt mycket spännande att berätta om alla dessa men då skulle mitt inspel i nyhetsbrevet bli alldeles för långt. Besök gärna vår hemsida istället, där kan ni läsa mer.

Utöver alla utmärkelser som våra bolag erhållit så har start-up-bolagen i vår i inkubatorn under året attraherat närmare 55 miljoner kronor! Det är ett rekordbelopp för inkubatorn där tidigare högsta belopp som investerats i bolagen, var 18 miljoner, förra året. Det är väldigt spännande med den här utvecklingen som visar att det inte längre är nödvändigt att flytta sitt företag till Stureplan för att hitta intresserade investerare. Det finns möjligheter på hemmaplan.

Vi hanterar frågor kopplade till livsmedelsbolag hos oss på Dalarna Science Park. Både i projektform och när det kommer till företagsutveckling. Som den innovationsarena vi är så är det extra kul att Dalarna är ett av länen där störst andel av livsmedelsföretagen uppger att de gjort någon form av innovation, enligt en undersökning från Sweden Food Arena. Vi driver för Dalarna viktiga utvecklingsprojekt för branschen och har företag som Casamencea och Tebrito i inkubatorn. Så kul att Dalarna får vara med och toppa ännu en lista som handlar om innovation!

Mycket annat positivt har hänt under året som kommer betyda tillväxt och utveckling för hela Dalarna.

I januari i år startade vi dotterbolaget DalaCapital som med medel från Dalarnas Försäkringsbolag, Region Dalarna och Sparbanksstiftelsen, möjliggör investeringar i företag i Dalarna som befinner sig i väldigt tidiga skeden. Tre investeringar har genomförts i år i företag som vi tror kommer generera livskraftiga bolag och fler arbetstillfällen i Dalarna.

Vi har också startat samarbete med Ignite Sweden, en plattform som ger stora bolag, eller offentlig sektor, möjlighet att träffa start-up-bolag för att hitta nya skalbara idéer eller nya produkter/tjänster som löser ett utvecklings-behov i deras verksamhet.  Detta ger givetvis också start-up bolagen en ordentlig möjlighet till att snabbt utveckla sin affär. Ett win-win initiativ för alla.

Ytterligare en stor möjlighet som året öppnat upp för är vårt nya innovationsprogram, ett erbjudande riktat till befintliga, redan existerande, bolag där vi stöttar med innovations- och hållbarhetsprocesser för tillväxt. Detta är ett viktigt initiativ eftersom vi ser att Dalarna statistiskt halkar efter när det gäller just omställnings- och innovationkapacitet samt även i förädlingsvärde.

Som ni förstår har vi inte bara ett framgångsrikt år bakom oss utan vi har också lagt grunden för framtiden. Min önskelista för året har mer än väl uppfyllts. De önskningar som inte uppfyllts har ingen av oss kunnat påverka, som det här med önskan om att träffas fysiskt.

Så jag vill avsluta med att säga, varmt tack! Tack för ett fantastiskt år med magiska händelser och resultat! Tack till alla fantastiska medarbetare på Dalarna Science Park. Tack till alla de företag vi jobbar med dagligen. Tack också till alla våra samarbetspartners och kommuner med näringslivskontoren i spetsen!

Ser verkligen fram emot 2022, törs man önska något mer?

Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park

Fotnot:

  1. SKAPA= Sveriges största innovationspris som delas ut årligen av Stiftelsen SKAPA till minne av Alfred Nobel.
  2. Statistik från Region Dalarna, juni 2021