Fossilfria transporter för dalarnas industri

Fossilfria transporter för dalarnas industri

År 2045 ska Sverige vara klimatneutralt. Det innebär att Sveriges transportsystem ska vara fossilfritt om 25 år. Samtidigt kommer inte transportbehoven minska fram till dess. Inte heller kraven på systemets kvaliteter kommer att minska i framtiden. Det kommer att ställas allt högre krav på pris, transporttider, tillförlitlighet, säkerhet (inklusive IT säkerhet), trafik-säkerhet, miljö och redundans. Dalarnas basindustri tillsammans med små och medelstora företag ska utgöra ett kommande nätverk för ett framtida klimatneutralt Sverige.

Ett nytt projekt, ”Innovationer för Basindustrins Fossilfria Transporter” vill sätta hållbarhet i fokus och lyfta den så viktiga basindustrin i Dalarna högt upp på agendan. Projektets bakgrund är samhällets behov av fossilfria transportlösningar (biodrivmedel, el, vätgas samt elektrifierade vägar) som är effektiva och prisvärda. Projektägare är Dalarna Science Park i samverkan med Högskolan Dalarna, Region Dalarna och ITS Dalarna.

-Vi vet att framtidens fossilfria transportsystem måste kunna leverera markant högre kvalitet till lägre pris, menar Tom Ramstedt, projektledare och styrelseordförande för ITS Dalarna. Centralt för att nå detta kommer också förmågan att utnyttja stora datamängder som moderna transportlösningar genererar. Denna förmåga och utnyttjande av ny teknik möjliggör ökad grad av automatisering och fjärrstyrning vilket i sin tur möjliggör effektivisering (ekonomisk och miljömässig). Det kan t ex handla om nya hållbara lösningar såsom platooning (dvs energibesparande obemannade fordonskonvojer), förarlösa fordon, fjärrstyrd lastning och lossning och realtidsdata för optimering och kundservice.

Vad kommer hända i projektet?

-Vi ska etablera ett nätverk för att utveckla en testsite i Dalarna och kring E16. Vi ska också ta fram ett underlag för finansiering av framtida utvecklingssatsningar och kartlägga lösningar för effektiva och fossilfria transporter, fortsätter Ramstedt.
Under året ska vi också bjuda in till flera workshops för små och medelstora företag i Dalarna som är leverantörer av tjänster till basindustrin i det framtida fossilfria transportsystemet, ex åkeriföretag, utvecklare och leverantörer av IT tjänster, konsultföretag samt företag som är inriktade på infrastrukturtjänster. Men även bjuda in basindustrin i Dalarna, som har stora behov av att skapa fossilfria effektiva transportlösningar för framtiden, samt offentliga aktörer såsom Trafikverket och Dalarnas kommuner.

Projektets mål är både en etablering av ett nätverk av små och medelstora företag, basindustrin, Högskolan Dalarna samt samhällsaktörerna och ansökningsunderlag för att finansiera utvecklingsprojekt som har identifierats av projektet. Tillsammans bildar detta grunden för fortsatt utveckling av näringslivets fossilfria transporter i Dalarna.

Vill man veta mer, så kontakta gärna Tom Ramstedt, tom.ramstedt@telia.com